5.11.31 P(fPt)-Kolesterol LDL

Synonymer
LDL

Analysenavn i Labka og EPJ
P(fPt)-Kolesterol LDL

Analysekode (intern KBA)
fPt-LDL

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Patienten skal have fastet mindst 8 timer før prøvetagningen.

Analysen kan bestilles på enten ikke-fastende eller fastende patient:
Ikke-fastende værdier benyttes i en screeningssituation og hos personer med normale triglycerider i en stabil behandling (kontrolprøver).
Fastende værdier benyttes ved diagnostik mhp. medikamentel behandling samt i tilfælde, hvor ikke-fastende triglycerid er > 4 mmol/L,
idet P-Kolesterol LDL her ikke kan beregnes.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.

Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 7 d. 

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn

Referenceinterval

 

Behandlingsmål

0 - 200 år

< 3,0 mmol/L

Kilde: Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark. Tillæg til Cardiologisk Forum August 2004 (www.cardio.dk)
Intraindividuel variation: 8,3%.
 

Vejledende referenceinterval, gravide

GA, uge 3-42

P-Kolesterol LDL er ofte højere under graviditet med værdier op til ca. 6 mmol/L.
Statinbehandling seponeres normalt hos gravide.

GA: Gestationsalder.
Kilde:
Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248

Fejlkilder
Ingen kendte.

Indikation
Udredning af hyperkolesterolæmi. Den aterosklerosefremkaldende virkning af forhøjet P-Kolesterol(total) tilskrives forhøjet P-Kolesterol LDL.

Klinik
Low density lipoproteiner (LDL, beta lipoproteiner) indeholder størstedelen af plasmaets Kolesterol, og LDL er den mest aterogene lipoproteinklasse.
Forhøjede værdier ses ved primære hyperlipoproteinæmier, sekundære hyperlipoproteinæmier (ved anorexia nervosa, akut intermitterende porfyrii, Cushing's syndrom, dysproteinæmier, obstruktive leverlidelser og diabetes mellitus).
Nedsatte værdier: 1 - 2 d efter myokardieinfarkt kan koncentrationen falde 20-50%. Habituelle værdier opnås først efter 2 - 3 mdr. Lave koncentrationer ses også ved alvorlig leverbeskadigelse, hypertyreoidisme og kongenit lipoproteinmangel.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: P(fPt)-Kolesterol LDL estimeres som: P-Kolesterol minus P-Kolesterol HDL minus 0,45 x P(fPt)-Triglycerid.
Beregningen foretages kun hvis P(fPt)-Triglycerid < 4 mmol/L.
P(fPt)-Kolesterol LDL skal altid bestilles sammen med P-Kolesterol, P(fPt)-Triglycerid og P-Kolesterol HDL, da disse anvendes til beregningen.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 2,6 mmol/L: 8,3% sv. til 0,22 mmol/L.
   Ved 4,1 mmol/L: 8,3% sv. til 0,34 mmol/L.

IUPAC-nr. og navn
NPU10171 P(fPt)-Cholesterol+ester, i LDL; stofk.

Analyserelaterede ændringer
17.05 2018 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 04-03-2018 00:00:00