5.13.17 B-Metamyelo.+Myelo.+Promyelocytter

Synonymer

IG, ig, Immature granulocytes, Umodne granulocytter. 

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Metamyelo.+Myelo.+Promyelocytter

Analysekode (internt KBA)
Im-gran

Instruktion for rekvirent
Parameteren kan ikke rekvireres. Der afgives kun svar på parameteren såfremt cellerne er til stede ved analysering af B-Leukocyttyper(differentialtælling). Dette er en maskintalt paramter. Hvis der findes unormale celletyper, bliver der udført en manuel differentialtælling. Ved manuel differentialtælling afgives kun svar på promyelocytter, myelocytter og metamyelocytter såfremt cellerne er til stede.

Der udføres kun manuel differentialtælling én gang i døgnet på hverdage. Efter weekend og helligdage afgives, hvor ikke andet er aftalt, kun svar på den seneste prøve.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3).

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 1 d
Køleskab (2 - 8 °C): 1 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval

Børn  
0 - 18 år
 
<0,05 x 109 /L
 
Voksne  
> 18 år
 
<0,05 x 109 /L
 

 

Telefonsvar
-

Fejkilder
Overskridelse af holdbarhed. Mangelfuld teknik ved prøvetagning.

Indikation
Parameteren kan ikke rekvireres. Der afgives kun svar på parameteren såfremt cellerne er til stede ved analysering af B-Leukocyttyper(differentialtælling) hvor indikationen er: Diagnose, vurdering og kontrol af infektioner og hæmatologiske sygdomme. Monitorering af behandling med cytostatika og andre knoglemarvshæmmende lægemidler.

Klinik
Ved kronisk myeloid leukæmi (CML) findes der typisk et svært forhøjet antal granulocytter i blodet og stor modningsvariation med tilstedeværelse af alle umodne forstadier.
Der kan i mindre grad ses umodne forstadier ved andre myeloproliferative tilstande som f.eks. polycytæmia vera, myelofibrose m.fl..
De umodne forstadier kan endvidere findes ved svære bakterielle infektioner f.eks. sepsis. Billedet kan her minde om det man ser ved CML, hvorfor det undertiden kaldes en leukæmoid reaktion. 

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Gødstrup
Analyseprincip: Flowcytometri efter behandling af cellerne med reagenser (Abbott Alinity h).

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,34 x 109/L: 60,4 % svarende til 0,2 x 109/L
Ved 1,96 x 109/L: 60,4 % svarende til 1,2 x 109/L

IUPAC-nr. og navn
NPU26631 B-Metamyelo.+Myelo.+Promyelocytter

Analyserelaterede ændringer
Ny maskintalt parameter, der tages i brug på nyt analyseudstyr i GødstrupRevideret: 16-08-2021 00:00:00