5.26.1 P-Zink

Synonymer:
-

Analysenavn i Labka og EPJ:
P-Zink

Analysekode (intern KBA):
Zink

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse. Veneblod tages under mindst mulig stase.

Prøvetagningsglas:
Type 26, glas med koagulationsaktivator og mørkeblå prop, kan anvendes til zink.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: Type 26, glas med koagulationsaktivator og mørkeblå prop til afpipetteret serum.
Ved afhentning samme dag som prøvetagning:
prøven centrifugeres og afpipetteres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 26, glas med koagulationsaktivator og mørkeblå prop til afpipetteret serum. Ikke prøvetagningsglasset.

Prøvemateriale og holdbarhed:
2 mL
hæmolysefrit serum.
Prøven centrifugeres inden 1 time efter prøvetagning og afpipetteres inden forsendelse og inden 8 timer over i nyt glas, type 26.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 2 uger.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Inden for 1 hverdag
Prøver fra praksis: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval:
Voksne og børn: 10-19 µmol/L

Kilder: Kompendium i Laboratoriemedicin, Amtsrådsforeningen i Danmark 1988.
Dansk Laboratorie Medicin, Jørgen Lyngbye.
Intraindividuel variation: 9,3%

Fejlkilder:
Gummipropper og visse plastmaterialer indeholder en del zink.
Glas beregnet til zinkbestemmelse skal anvendes til prøvetagning og afpipetteret materiale.
Falsk forhøjede værdier ved henstand ucentrifugeret.
Hæmolyse giver forhøjede værdier, da erythrocytter indeholder ca. 10 gange så meget zink som plasma.

Indikation:
Mistanke om nedsat koncentration.

Klinik:
Forhøjede værdier: ses lejlighedsvis ved porfyri.
Nedsatte værdier: ses ved kroniske sygdomme, som regel pga. nedsat albuminkoncentration. Acrodermatitis enteropathica pga. defekt absorption fra tarmen. Ulcus cruris. Malnutrition. Langvarig parenteral ernæring. Kronisk alkoholisme. Behandling med glucocorticoid eller D-penicillamin.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares ved 2-8°C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip: Kolorimetrisk metode uden fældning af proteiner.

IUPAC-nr. og navn:
NPU03768 P-Zink; stofk.

Analyserelaterede ændringer:
01.06 2016: Ny metode uden fældning af proteiner indføres. Metoden giver resultater, som ligger 3-5 µmol/L lavere end den tidligere metode, hvilket er ønskeligt, da den tidligere metode har ligget højt ved sammenligninger med andre laboratorier.Revideret: 11-07-2019 00:00:00