5.16.31 Csv-Protein

Synonymer
total-Protein i spinalvæske

Analysenavn i Labka og EPJ
Csv-Protein

Analysekode (intern KBA)
Csv-Prot

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Se eventuelt 2.4.9 Cerebrospinalvæske prøvehåndtering.
Prøvematerialet udtages af rekvirenten. Undgå blodtilblanding. Indleveres umiddelbart efter prøvetagningen på KBA. Afleveres direkte til en bioanalytiker.

Prøvetagningsglas:
Type 41, glas med spids bund. Glas fra celletælling anbefales anvendt.
Se: Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Ikke aktuelt.

Indlevering af prøver
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset.
Indleveres til KBA umiddelbart efter prøvetagningen.

Forsendelse med postvæsenet
Ikke aktuelt.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL cerebrospinalvæske.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering:
Stuetemperatur: 1 d
Køleskab (2-8 °C): 6 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval

Børn

0 - 2 dage

0,40 - 1,20 g/L 

2 - 30 dage 

0,20 - 0,80 g/L 

30 dage - 14 år 

0,15 - 0,45 g/L 

Børn >14 år og voksne

14 - 30 år

0,15 - 0,50 g/L

30 - 50 år

0,15 - 0,60 g/L

50 - 80 år

0,20 - 0,70 g/L

80 - 200 år

0,20 - 0,75 g/L

Kilde Børn: Goshal AK, Soldin SJ. Evaluation of the Dade Behring Dimension RxL:integrated chemistry system-pediatric reference ranges. Clin Chem Acta 2003;331: 135-46
Kilde >14 år: McCudden CR et al. Cerebrospinal Fluid Total Protein Reference Intervals Derived from 20 years of Patient Data. Clin Chem. 2017. 63:12: 1856-65.
Intraindividuel variation: ikke kendt

Fejlkilder
Blodtilblanding ved spinalpunktur.

Indikation
Mistanke om skade på blod-hjernebarrieren og aktive processer i CNS.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved en række inflammatoriske tilstande i hjerne og i meninges, samt ved svulster i centralnervesystemet. Samtidig ses ofte et forhøjet leukocyttal. En udtalt forhøjelse af Csv-Protein uden samtidig forhøjelse af celletallet ses ved aflukninger i spinalkanalen og ved polyradikulitis. Resultatet af undersøgelsen kan være umulig at vurdere, hvis væsken er blodtilblandet.

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares ved 2 - 8° C i en uge, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Turbidimetrisk

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:

Niveau g/L Måleusikkerhed g/L Måleusikkerhed %
1,21 0,06 5
0,59 0,03 5
     
0,12 0,02  17 
0,03 0,016 56
0,02 0,011 53
0,012 0,013 116
0,007 0,011 156
0,003 0,009 335


IUPAC-nr. og navn

NPU03276 Csv-Protein; massek. [enhed: g/L]

Analyserelateret ændringer
16.01 2017 Analysen udføres også i Herning.Revideret: 29-08-2018 00:00:00