5.19.16 Pt(nsB)-Syrebasestatus gruppe

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ

Arterieblod Veneblod

Pt(nsB;aB)-Syrebasestatus gruppe

Pt(nsB;vB)-Syrebasestatus gruppe

Indeholdte kvantiteter: 

P(nsB;aB)-pH

P(nsB;vB)-pH

Ecv(nsB;aB)-Base excess
 
Ecv(nsB;vB)-Base excess
P(nsB;aB)-pCO2 P(nsB;vB)-pCO2Analysekode (intern KBA)
 Arterieblod Veneblod
naB-S-B nvB-S-B
Indeholdte kvantiteter: 
NsaB-pH NsvB-pH
NsaB-BE NsvB-BE
NsaB-pCO2 NsvB-pCO2

Instruktion for rekvirent
Det er rekvirentens ansvar, at forholdene følges.
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Ved syre-base-status forstås resultaterne fra samtidig bestemmelse af følgende kvantiteter: 

Arterieblod: P(nsB;aB)-pH, Ecv(nsB;aB)-Base excess og P(nsB; aB)-pCO2.
Veneblod: P(nsB;vB)-pH, Ecv(nsB;vB)-Base excess og P(nsB; vB)-pCO2.

Prøvematerialet udtages efter afsnittets egne retningslinier.
Navlesnorsblod, udtages i heparinisert syre-basesprøjte fra Radiometer. Sprøjten fyldes med ca. 1 ml blod, påsættes safeTIPCAP og der fjernes eventuelle luftbobler straks. Blodet blandes i syre-basesprøjten ved at vende den langsomt op og ned minimum 15 gange.
Hvis analysering ikke gennemføres straks, kan syre-basesprøjten opbevares i max. 30 minutter før analysering. 

Prøven analyseres normalt på fødegangen. Kan dette ikke lade sig gøre kan den analyseres på KBA.

Prøvetagningssprøjte
Hepariniseret sprøjte fra Radiometer.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringssprøjte: Prøvetagningssprøjte.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning


Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL hepariniseret navlesnorsblod.
Holdbarhed ved stuetemperatur: 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid

Livsvigtig: < 1 time.
Rutine/fremskyndet: Oftest <2 timer


Referenceinterval: 

pH  
Arterieblod: 7,10-7,38
Veneblod:  7,20-7,46
Base excess  
Arterieblod: (-11,0)-(+1,0) mmol/L
Veneblod:  (-8,0)-(+2,0) mmol/L
pCO2  
Arterieblod: 4,6-9,9 kPa
Veneblod:  3,7-7,6 kPa


Kilder: 
Robertons Textbook of Neonatology, 4. udgave, 2005 og Helwig JT et al "Umbilical cord blood acid-base state: What is normal?". American journal of Obstetrics and Gynecology, 1996; 174:1807-1814.

Telefonsvar
-

Fejlkilder

Lufttilblanding. Manglende overholdelse af holdbarhed. Fejlagtig prøvetagning med forveksling af navlesnorsvene/arterie.


Indikation
Vurdering af syrebase-status hos nyfødte.


Klinik
Der henvises til Se Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetriks guideline fra 2019 "Fosterovervågning under fødsel (II) - Metoder"
www.dsog.dk/s/Fosterovervagningunderfdsel.pdf

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. 
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.


Analysemetode
Udføres som udgangspunkt decentralt på Fødeafsnit, men kan også analyseres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro. 
Analysemetode:
pH og pCO2: Potentiometri.
SBE: Beregning.

IUPAC-nr. og navn
NPU17131 Pt(nsB; aB)-Syre-base-status; egenskabsart(liste)
NPU17147 P(nsB; aB)-Hydrogen-ion; pH(37 °C)
ASS00119 Ecv(nsB; aB)-Base excess (aktuel-norm)
NPU17139 P(nsB; aB)-Carbondioxid; tension (37 °C)

NPU17132 Pt(nsB; vB)-Syre-base-status; egenskabsart(liste)
NPU17148 P(nsB; vB)-Hydrogen-ion; pH(37 °C)
ASS00115 Ecv(nsB; vB)-Base excess; stofk. (aktuel-norm)
NPU17140 P(nsB; vB)-Carbondioxid; tension (37 °C)

Analyserelaterede ændringer:
-

 Revideret: 07-01-2019 00:00:00