5.12.5 P-Laktatdehydrogenase

Synonymer
LD, LDH

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Laktatdehydrogenase(LDH)

Analysekode (intern KBA)
Ld

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Plasma skal være hæmolysefrit.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin plastglas med grøn prop. Glastype 4 
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL hæmolysefrit plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 2 timer efter prøvetagning og afpipetteres senest 5 timer efter prøvetagning.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 4 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time.
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

Børn
 
0 - 1 md
 
125 - 765 U/L
 
1 md - 4 år
 
155 - 450 U/L
 
4 - 16 år
 
100 - 345 U/L
 
16 - 18 år
 
105 - 235 U/L
 
Voksne
 
18 - 70 år
 
105 - 205 U/L
 
> 70 år
 
115 - 255 U/L
 

Kilde, børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: 125 (nr. 3, afrundet).
Kilde, voksne: Rustad et al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64/4:271-84.  
Intraindividuel variation: 9%

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-6

95 - 343 U/L

GA, uge 7-12

95 - 343 U/L

GA, uge 13-42

113 - 186 U/L

Partus, P+1dag,
P+2 dage
125 - 306 U/L

GA: Gestationsalder. P: Partus.
Kilde, GA, uge 3 - 12: Larsson et al. BJOG 2008;115:874-881.
Kilde, GA, uge 13 - P+2dage: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010; 48(2):237-248.

Telefonsvar
-

Fejkilder
Forhøjet værdier (indtil fordobling) op til 3 døgn efter muskelarbejde. Henstand over blodlegemer.
Hæmolyse giver falsk forhøjet værdi, fordi erythrocytter indeholder LD.

Indikation
Bør på grund af ringe klinisk diagnostisk pålidelighed anvendes og fortolkes med reservation. Diagnostisk sent i forløbet af akut myokardieinfrakt.
Forløbskontrol af terapieffekt ved perniciøs anæmi og maligne sygdomme.
Differentialdiagnostik ved undersøgelse af pleuraekssudat i kombination med Pleuraekssudat-Lactatdehydrogenase.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved akutte celleskader i hjerte, lever, blod, lunge mv. Perniciøs anæmi, hæmolytisk anæmi og myeloid leukæmi.
Karakteristisk forløb ved akut myokardieinfarkt. Pericaditis. Lungeemboli. Nyreinfarkt. Hepatitis og leverstase. Maligne lidelser. Inflammation. 
For yderligere information se: 
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: metode svarende til IFCC-metode.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed: 
Ved 30 U/L: 40,4% svarende til 12,1 U/L
Ved 100 U/L: 10,1% svarende til 10,1 U/L
Ved 230 U/L: 10,1% svarende til 23,3 U/L

IUPAC-nr. og navn
NPU19658 P-Lactatdehydrogenase; kat.k.(IFCC 2002)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 13-05-2019 00:00:00