5.20.21 P-Transferrin

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Transferrin

Analysekode (internt KBA)
Trfe

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop Glastype 4
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: type 14 med blåt lås til afpipetteret plasma

Prøvemateriale og holdbarhed
1,0 mL plasma
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 8 d. Køleskab (2-8 °C): 8 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet ved normal drift.

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn 

Referenceinterval
Børn
0 - 30 d 12 - 26 µmol/L 
 > 1 - 6 mdr 13 - 41 µmol/L 
 > 6 - 12 mdr 18 - 46 µmol/L 
> 1 - 14 år 19 - 50 µmol/L
 > 14 - 18 år 24 - 41 µmol/L
Voksne
 > 18 år 24 - 41 µmol/L 

Kilde, Børn: Soldin SJ et al, eds. Pediatric Reference Ranges, 2nd ed. Washington: AACC Press, 1997: 143
Kilde, Voksne: Blaabjerg O et al. Fælles referenceintervaller i Norden for 9 plasmaproteiner. Klinisk kemi i Norden 1993;4:13-17 (omregnet)
Intraindividuel variation: 3%

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-12

24-41 µmol/L 

GA, uge 13-20

27-51 µmol/L 

GA, uge 21-28

31-58 µmol/L 

GA, uge 29-34

36-61 µmol/L 

GA, uge 35-42, Partus

38-70 µmol/L 

P+1 dag, P+2 dage

33-64 µmol/L 

GA: Gestationsalder. P: Partus.
Kilde: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248

Omregningsfaktorer
fra µmol/L til g/L: 0,0796
fra g/L til µmol/L: 12,57

Fejlkilder
-

Indikation
Hæmokromatose, anæmiudredning, leverlidelse.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved jernmangelanæmi, blødningsanæmi, sidste halvdel af graviditet samt ved østrogenterapi (P-piller)
Nedsatte værdier ses ved leverlidelser, malnutrition, hæmolytisk anæmi, akut og kronisk inflammatorisk proces, nefrotisk syndrom og uræmi.
Klinisk har tranferrinbestemmelse størst betydning ved samtidig måling af P-Jern og udregning af jernmætning, se P-Jern; stofk. og Jernmætning

For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares ved 2 - 8 °C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Turbimetrisk måling af antigen-antistofreaktion

IUPAC-nr. og navn
NPU03607 P-Transferrin; stofk.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 27-08-2020 00:00:00