5.7.17 P-Gliacelleprotein S-100b

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Gliacelleprotein S-100b 

Analysekode (intern KBA)
S100B

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Prøven skal være taget senest 6 timer efter traumets opståen.

Prøvetagningsglas
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet
Prøven centrifugeres og afpipetteres og sendes frosset på tøris.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til apipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 4 timer efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 8 t, Køleskab (2-8°C): 2 d, Frys (-20°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 2 timer
Rutine/Fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval


Klinisk beslutningsgrænse

18 - 200 år

< 0,10 µg/L

Kilde: Skandinavisk Neurotraumekomités retningslinjer, BMC Med 2013;11:50 - 87.
Intraindividuel variation: 14%

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Indtag af kosttilskud med højt indhold af biotin (>5 mg/dag) inden for 8 timer før prøvetagning kan medføre falsk for lave resultater.

Indikation
Vurdering af lette hovedtraumer med lav risiko.

Klinik
Analysen anvendes til vurdering af lette hovedtraumer med lav risiko (Glascow Coma Skala 14 - 15). Efter hovedtraume udelukker P-Gliacelleprotein S-100b < 0,1 µg/L med stor sandsynlighed hjerneskade. Dette gælder også alkohol-påvirkede personer.

S100B findes i lave koncentrationer hos raske personer og fremkommer i forhøjede koncentrationer i blodbanen kort tid efter et hovedtraume. Proteinet har en kort halveringstid på 30 - 90 minutter i blodbanen, derfor skal prøven til måling af S-100b tages senest 6 timer efter traumets opståen.

Forhøjede værdier ses generelt ved tilstande, der påvirker hjernevævet, f.eks. apopleksi, subaraknoidalblødning, epidural blødning, hjernetumorer, hjernemetastaser og viral hepatitis. Derudover kan forhøjede værdier ses ved malignt melanom og hos atleter efter sportsudøvelse, ved knoglefrakturer og multitraumer uden påviselig hjerneskade.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Sandwich immunoassay med elektrochemiluminescens detektion, Cobas e602
Måleusikkerhed (ekspanderet) inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,10 
µg/L: 14,4% svarende til 0,01 µg/L
Ved 3,50 µg/L: 14,5% svarende til 0,51 µg/L

IUPAC-nr. og navn
NPU19781 P—Gliacelleprotein S-100b; massek.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 01-04-2020 00:00:00