5.6.5 P-Folat

 

Synonymer

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Folat

Analysekode (intern KBA)
Folat1

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Prøven beskyttes mod kraftigt lys.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4 
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".
Se under Fejlkilder.

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma (hæmolyseret plasma kan ikke anvendes).
Ved behov centrifugeres prøven senest 2 timer efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 1 måned

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Oftest < 4 timer
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn

Referenceinterval

0 - 1 år

15 - 50 nmol/L
1 - 18 år

6 - 35 nmol/L
18 - 200 år

> 6 nmol/L

Kilde børn (0 - 18 år): Soldin, 6. udgave.
Kilde voksne: Egne data KBA HEV (dataudtræk 8014 prøver fra almen praksis) og sammenligning med Roche Cobas e601 metoden (n=50).
Intraindividuel variation: 24 %

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Koncentrationen af folat falder ved længerevarende opbevaring af ucentrifugerede prøver (ca. 15 % lavere værdier efter 10 timer ved 21
°C), og resultatet af prøver indsendt med henteordning fra almen praksis, mobilordningen samt prøvetagningsstederne i Tarm og Brande og Lemvig er derfor behæftet med større usikkerhed.

Hæmolyse giver falsk forhøjede værdier. Analysen er lysfølsom.
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk fohøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Mistanke om folatmangel, specielt hos gravide. Udredning af makrocytær anæmi og uklare anæmitilstande.
Det forventes, at der forudgående er udført en hæmatologisk status, der kan indikere, at der er en makrocytær anæmi.

Klinik
Folat indgår sammen med cobalamin i DNA-syntesen. Mangel på både folat og cobalamin medfører bl.a. anæmi karakteriseret ved at være makrocytær.
Nedsatte værdier: Nedsat indtagelse pga. fejlernæring hos f.eks. ældre og alkoholikere. Nedsat absorption: Lidelser i tyndtarm (ikke-tropisk sprue, Crohn's syndrom, Whipple's sygdom, kongenit malabsorption, tarmresektioner) og gastrektomi. Øget forbrug: Graviditet, leukæmi eller hæmolytiske anæmier. Cobalaminmangel, idet cobalamin har en betydning for transport af folat ind i celler.
Hvor Erythrocyt-Folat afspejler tilgængeligheden af folinsyre over flere måneder vil P-Folat afspejle en her og nu status. P-Folat svinger en del, afhængig af tilgængeligheden, hvorfor der kan ses nedsatte værdier uden folinsyremangel.
Ved nedsatte værdier uden megaloblastær anæmi bør prøven gentages.


For yderlige information se:
Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 3 nmol/L: 40% svarende til 1,2 nmol/L
Ved 16 nmol/L: 18% svarende til 2,9 nmol/L
Ved 35 nmol/L: 18% svarende til 6,4 nmol/L

IUPAC-nr. og navn 
AAB00306 P—Folat; stofk.

Analyserelaterede ændringer
13-12-2011: Ny metode (Abbott Architect)
01-07-2014: Ændret referenceinterval for voksneRevideret: 04-07-2019 00:00:00