5.1.35 P-Erytrocyt-Ab udredning

 


Analysenavn i Labka og EPJ: P-Erytrocyt-Ab udredning

Analysekode (intern KBA): Erc-Ab

Instruktion for rekvirenten:
Prøven mærkes med navn og CPR-nr. 

Prøvetagningsglas:
2 stk. Type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml.

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):

Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke afhentes samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres. 

Indlevering af prøver på KBA/Forsendelse med rørpost:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordning.
Prøven må sendes med rørpost.   

Forsendelse med postvæsenet
Prøven tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod 
5 døgn
Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret:
I klimaskab (20-22 °C) eller ved
20-25 ºC
Opbevaring i Blodbank og Immunologi:
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

Analysehyppighed:

Vagtanalyse.
Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning dog udføres vagtanalysen kun hvis der er behov for blodtransfusion. 

Svarafgivelse:

Få timer til flere dage afhængig af kompleksiteten i udredningen.
Ved lange svartider informeres rekvirerende afdeling løbende med en status, og transfusionsstrategi lægges i fællesskab med rekvirenten.
Svaret kan ses via Inter Info, se beskrivelse af Inter Info

Indikation: 
Anvendes ved udredning af irregulært erytrocytantistof mhp transfusion og i forbindelse med graviditet 

Klinik:

Specificiteten af antistoffet vil fremgå af svaret samt om erytrocytantistoffet  har klinisk betydning i forbindelse med transfusion, og hvis det er relevant, i forbindelse med graviditet.
Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i 7 døgn ved 2-8 oC, hvorefter den kasseres. 

Bemærkninger:

Hvis udredningen kræver supplerende analyser som f.eks Erc(B)-Direkte-antiglubulin gruppe svares disse separat.
Analysen udbedes desuden af Blodbank og Immunologi som led i udredningen af patientprøver ved manglende prøvemateriale eller mistanke om antistof der kræver yderligere udredning.

 

Analysemetode: 

Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion
Apparatur: Ortho Vision 

NPU-kode: AAB00318

Analyserelaterede ændringer: -

Akkrediteret: Nej

 Revideret: 27-04-2021 00:00:00