5.5.14 eGFR / 1,73m²(CKD-EPI)

Synonymer:
eGFR (=estimeret Glomerulær Filtreringshastighed eller Rate)

Analysenavn i Labka og EPJ:
eGFR / 1,73m²(CKD-EPI)

Analysekode (intern KBA):
eGFR2

Instruktion for rekvirent:
Skal ikke rekvireres. eGFR er en beregnet parameter baseret på P-Kreatinin, alder og køn, og resultatet på eGFR følger automatisk ved rekvirering af P-Kreatinin. Dette gælder alle rekvirerede P-Kreatinin på patienter > 17 år.

Prøvetagningsglas:
Der henvises til P-Kreatinin.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Der henvises til P-Kreatinin.

Indlevering af prøver:
Der henvises til P-Kreatinin.

Forsendelse med postvæsenet:
Der henvises til P-Kreatinin.

Prøvemateriale og holdbarhed:
Der henvises til P-Kreatinin.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet

Svartid:
Rutine: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn
eGFR afgives som den numeriske værdi ved eGFR < 90 mL/min/1,73 m2. Ved værdier > 90 mL/min/1,73 m2 afgives eGFR > 90 mL/min/1,73 m2.

Beregning: 
eGFR beregnes efter CKD-EPIkrea-formlen uden racekorrektion svarende til anbefalingen i rapporten fra Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi: "Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri", 2015. Beregningen foretages i LABKA:

Kvinder:
P-Kreatinin < 62 µmol/L: eGFR = 144 * (P-Kreatinin/(0,7*88,4))-0,329 * 0,993alder

P-Kreatinin > 62 µmol/L: eGFR = 144 * (P-Kreatinin/(0,7*88,4))-1,209 * 0,993alder

Mænd:
P-Kreatinin < 80 µmol/L: eGFR = 141 * (P-Kreatinin/(0,9*88,4))-0,411 * 0,993alder

P-Kreatinin > 80 µmol/L: eGFR = 141 * (P-Kreatinin/(0,9*88,4))-1,209 * 0,993alder

hvor eGFR er i mL/min/1,73 m2, P-Kreatinin er i µmol/L og alder i år.
I EPJ anføres enheden mL/min, da analysekoden refererer til en GFR-værdi korrigeret til en standard legemsoverflade på 1,73 m2.

Referenceinterval:
17-200 år: > 60 mL/min

Kilde: Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi: "Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri", 2015. www.dskb.dk.

Vejledende referenceinterval, gravide
eGFR/1,73m²(CKD-EPI) bør ikke anvendes til estimering af GFR under graviditet.

Indikation:
Vurdering af nyrefunktion hos voksne. 

Klinik/tolkning: 
Generelt gælder at jo lavere eGFR (hvis < 60 mL/min/1.73 m2) og jo større albuminuri, desto større risiko for progression af den kroniske nyresygdom samt for udvikling af følgesygdomme og tidlig død.

Patienter med kronisk nyresygdom anbefales almindeligvis henvist til nefrolog ved følgende tilstande:

 • Vedvarende eGFR < 30 mL/min/1,73 m2 i mere end 3 mdr. med henblik på behandling af metaboliske komplikationer til nyresygdom og vurdering og forberedelse til evt. renal substitutionsterapi
 • Arvelig disposition for svær nyresygdom (stadie 5)
 • Hastigt progredierende eGFR-fald (> 5 mL/min/1,73 m2 pr. år)
 • Betydelig albuminuri (U-Albumin/Kreatinin ratio > 700 mg/g)
 • Persisterende hæmaturi og proteinuri, hvor årsagen ikke er identificeret eller optimalt behandlet
 • Kronisk nyresygdom og ikke-kontrolleret, svær hypertension.

 Situationer hvor eGFR kan være upålidelig:

 • Patienter med hurtigt ændrende nyrefunktion, herunder akut nyreinsufficiens
 • Patienter med afvigende muskelmasse i forhold til køn og alder (amputerede, lammelser, muskelsygdomme, bodybuildere), herunder
  patienter med lavt BMI (< 20 kg/m2
 • Patienter med højt/lavt indtag af kød (veganere, vegetarer) og patienter, der indtager kreatin som kosttilskud
 • Patienter, der indtager præparater, som påvirker udskillelse af kreatinin i nyrerne (trimetroprim, cimetidin) 
 • Gravide
 • Patienter af ikke kaukasisk herkomst.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Beregning baseret på en enzymatisk kreatininmetode standardiseret til fælles nordisk niveau.
Analyseusikkerhed: eGFR ligger inden for 30% af en direkte målt GFR. Det betyder, at for eGFR på 60 mL/min/1.73 m2 vil den sande GFR ligge mellem 42-78 mL/min/1.73 m2.

IUPAC-nr. og navn:
DNK35302 Nyre—Glomerulær filtration; vol.hast.(ovfl.=1,73 m²; CKD-EPIkrea; DSKB-DNS-DPS 2015) = ? mL/min

Analyserelaterede ændringer:
02.05 2016: Formlen til beregning af eGFR ændres fra MDRD-formlen til CKD-EPI-formlen, som har mindre systematisk bias og bedre præcision.Revideret: 11-07-2019 00:00:00