5.11.19 P-Kreatinkinase MB

Synonymer

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Kreatinkinase MB

Analysekode (intern KBA)
Ckmb

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Analysen er ikke relevant i almen praksis. Findes analysen indiceret, bør patienten indlægges akut.

Prøvetagningsglas

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se 
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur. 
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 8 timer efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, køleskab (2-8° C): 3 d, Frys (-20
°C): 1 måned 

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time

Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval (kliniske beslutningsgrænser)

Kvinder 18 - 200 år

< 4,0 µg/L

Mænd 18 - 200 år

< 7,0 µg/L
 

Kilde: Biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom i Danmark 2008. Dansk Cardiologisk Selskab, vejledning 2008 nr. 3
Intraindividuel variation: 18%

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk forhøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Mistanke om akut myokardieinfarkt eller reinfarkt.

Klinik
Ved akut myokardieinfarkt (AMI) vil CK-MB være forhøjet efter 4-8 timer, nå et maksimum 10-20 timer efter smertedebut og derefter normaliseres efter 2-3 døgn. Analysen er især velegnet ved mistanke om reinfarkt, hvor Troponin fortsat kan være forhøjet (i ca. 5 døgn). Forhøjede værdier kan også ses ved hjertemuskelskade af anden ætiologi end iskæmi, fx. efter hjertekirurgi, ved akut myokardit, ved kardiomyopati samt ved store skeletmuskelskader. Moderat forhøjede værdier kan ses ved septisk shock, diabetisk ketoacidose og ved visse cancerformer.

For yderligere information se: Lægehåndbogen.dk

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed: 
Ved 1,0 µg/L: 20% svarende til 0,2 µg/L
Ved 4,0 µg/L: 19% svarende til 0,8 µg/L
Ved 18,0 µg/L: 19% svarende til 3,4 µg/L

IUPAC-nr. og navn
NPU19750 P—Creatinkinase MB; massek.

Analyserelaterede ændringer
15-03-2013: Ny metode (Abbott Architect).Revideret: 04-07-2019 00:00:00