5.20.1 P-Transglutaminase-Ab(IgA) [tTG]

  

Synonymer
anti-TGase

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Transglutaminase-Ab(IgA) [tTG]

Analysekode (intern KBA)
TGA

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Indgår som en del af P-Coeliaki-Ab gruppe, der anbefales til udredning. 

Prøvetagningsglas
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop.Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 1 måned.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval

0 - 200 år

< 7 x103arb.enh./L

Kilde: Phadia, pakningsindlæg, EliA Transglutaminase antistof (IgA), 250-5517-07 / DK. Lancet 1997, 349: 1755-1759.
Intraindividuel variation: 5%

Fortolkning af svar:
< 7 x103arb.enh./L: negativ (antistof ikke påvist).
7 - 10 x103arb.enh./L: gråzone (antistof ikke sikkert påvist).
> 10 x103arb.enh./L: positiv (antistof påvist).

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om cøliaki eller dermatitis herpetiformis. Monitorering af diætbehandling.

Klinik
Forhøjede værdier bestyrker mistanke om cøliaki, mens værdier i normalområdet med stor sandsynlighed udelukker cøliaki. Antistofværdierne falder ved glutenfri diætbehandling.

Kan ikke anvendes til patienter med IgA-mangel, som er 10-20 gange hyppigere hos cøliakipatienter end i baggrundsbefolkningen. Her henvises i stedet til P-Deam. gliadin peptid-Ab(IgG) [DGP]

For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 2 d, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: FluoroEnzymeImmunoAssay (FEIA), ImmunoCap250

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 5 x103arb.enh./L: 30% svarende til 1,5 x103arb.enh./L
Ved 10 x103arb.enh./L: 30% svarende til 3 x103arb.enh./L
Ved 50 x103arb.enh./L: 30% svarende til 15 x103arb.enh./L

IUPAC-nr. og navn
NPU14566 P—Transglutaminase-antistof(IgA); arb.stofk.(proc.)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 23-04-2020 00:00:00