6.11.23 B-Kvantificering på retskemi

Synonymer:

-

IUPAC-nr: 
AAB00397


Analysekoder (intern KBA):
Kvant-RK


Analysested:
Institut for Retsmedicin
Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Tlf: 8716 7500

Bemærkninger: 
Mærkes med navn og CPR-nr. Prøven skal IKKE centrifugeres.
Opbevares på køl, hvis ikke prøven sendes samme dag.Revideret: 12/10/2018 12:00:00 AM