5.3.18 Pt(U)-Calcium

Synonym
dU-Calcium

Analysenavn i Labka og EPJ
Pt(U)-Calcium

Analysekode (intern KBA):
dU-Ca

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Patienten skal instrueres i korrekt opsamling af døgnurin.
Angiv diurese samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden.
Calcium i urin kan udfældes som fosfat- eller sulfatsalte, hvorfor en bestemmelse af calcium-indholdet først kan udføres efter genopløsning af eventuelt bundfald. Dette foregår på Klinisk Biokemisk Afdeling ved tilsætning af syre.

Prøvetagningsglas
Type 16, 3 mL plastdunk til opsamling af urin.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Beholder til afhentning: type 16, 3 L plastdunk til opsamling af urin.

Indlevering på KBA
Indleveringsbeholder: type 16, dunken med den opsamlede urin, inkl. eventuelt bundfald.
Indleveres senest 1 d efter afsluttet opsamling.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesbeholder: type 16, dunken med hele den opsamlede urin, inkl. eventuelt bundfald
OBS: hvis der indsendes en udtaget portion, skal urinen først være tilsat syre:
Tilsæt 6 M HCl til dunken med opsamlet urin (7,5 µL pr. mL urin), bland grundigt og lad henstå 1 time. Bland grundigt igen.
Der indsendes 3 mL urin, udtaget af den opsamlede, surgjorte og velblandede urin.
Forsendelsesglas til udtaget og surgjort portion: type 19, plastglas med gul prop.

Prøvemateriale og holdbarhed
Hele den opsamlede urin, inkl. eventuelt bundfald.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 2 d. Køleskab 2 - 8 °C: 4 d

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval

Børn, vejledende < 0,15 mmol/kg/d
Voksne på fri kost
Kvinder > 15 år 2,0 - 7,0 mmol/d
Mænd > 15 år 2,0 - 9,0 mmol/d
Kilde: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988, 49.
Intraindividuel variation: 26,2 %

Fejlkilder
Ukorrekt opsamling af døgnurin. Bundfald af calciumphosphat eller -sulfat.

Indikation
Udredning af hyper- og hypocalcæmi af uklar årsag.
Udredning af urolithiasis.

Klinik
Forhøjede værdier kan ses ved hypercalcæmi uden nyreinsufficiens, idiopatisk hypercalcuri, vitamin D-forgiftning, visse knoglesygdomme, metabolisk acidose, Mb. Cushing, thyreotoxicose og langvarigt sengeleje.
Døgnurin-udskillelsen af calcium er mindre forhøjet ved hyperparathyreoidisme (og specielt ved familiær hypocalcurisk hypercalcæmi) end ved hypercalcæmi af anden årsag.

Nedsatte værdier kan ses ved nyreinsufficiens, underskud af D-vitamin, hypoparathyreoidisme, metabolisk alkalose og hypovolæmi.

For yderlige information se: http://lægehåndbogen.dk (fx om Hypercalcæmi)

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: fotometrisk metode

IUPAC-nr. og navn
NPU01442 Pt(U)-Calcium(II); stofhast. [enhed: mmol/d]

Analyserelaterede æmdringer
-Revideret: 13-08-2018 00:00:00