2.4.9 Cerebrospinal prøvehåndtering

Cerebrospinalundersøgelser

Ved cerebrospinalundersøgelser er den kliniske afdeling ansvarlig for, i egne instrukser, at beskrive lokale forhold vedr.:

 • Ordination
 • Rekvirering
 • Prøvetagning
 • Håndtering af prøvemateriale
 • Evt. forsendelse 
   

Biokemiske analyser
Der kan hentes information i 
laboratoriehåndbogen, om udvalgte biokemiske analyser vedr. prøvemængder, analysested mv.
Brug analysenavn som søgeord eller fx CSV.

Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) er ansvarlig for analysering af celler og biokemiske analyser.
KBA sørger for forsendelse af øvrige biokemiske analyser til andre laboratorier, når prøven afleveres korrekt og rettidigt på KBA. 


Mikrobiologiske undersøgelser

Informationer fås ved henvendelse på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Skejby på telefon 
78 45 56 10.


Øvrige bemærkninger og anbefalinger
  

 1. Analyser til KBA (fx celletælling, glu, alb og lactat) rekvireres i RSM under Biokemi. Ved bestilling af cerebrospinalanalyser vælges materialetype "Spinal", se illustrationen.  KBA sørger for analysering eller videre forsendelse.

   
 2. Analyser til KMA (fx Borrelia, D+R, virus m.fl.) rekvireres i RSM under Mikrobiologi. Prøver sendes til KMA, Skejby.
  KMA sørger for analysering eller videre forsendelse.

   
 3. Anbefalet glasrækkefølge ved prøvetagning:
   

  Glas nr.   

  Mængde

  Modtager

   Bemærkning

  1

  1 mL

  KMA


    Til D+R og direkte mikroskopi

    Bestilles i EPJ Mikrobiologi

    Alternativt kan glas nr. 2 benyttes

  2

  2 mL

  KBA


    Til glukose, proteinbestemmelse, celletælling inkl.
    differentiering og Xantokromi

    Bestilles i EPJ biokemi

  3

  1 mL

  KMA


    Opbevares i fryser på afdelingen, som reserve til evt.
    virusundersøgelse, cytologisk undersøgelse, 

    IgG indeks, kryptokokker mm.
   

  4

  -

  -


    Til diverse (opbevares i køleskab på afdelingen)

    Eksempelvis virusanalyser til KMA 


  Komplicerede prøvetagninger, hvor der sker blodtilblanding eller prøvetagning på børn, kan betyde at mængden af prøvemateriale er begrænset. Se evt. 
  Prøvematerialeskema - vælg fanebladet "Specialvæsker" nederst på siden.
   
 4. Der kan findes inspiration til udarbejdelse af lokale instrukser i nedenstående:
 
Medicinsk Afdeling:
7.2.60.3. Lumbalpunktur - He-SKS
 
 Revideret: 25-03-2020 00:00:00