5.6.2 P-Fibrin D-Dimer

Synonymer
D-dimer

Analysenavn i Labka og EPJ
 P-Fibrin D-dimer

Analysekode (intern KBA)
D-di-sta

Instruktion for rekvirent
Det er rekvirentens ansvar, at forholdene følges.
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglasset fyldes, så vakuum udnyttes fuldt ud. Som minumum skal væskeoverfladen have kontakt med nederste kant af fyldningsindikatoren (den indgraverede ring). 
Tages som 1.- 4. glas med mindst mulig stase. Ved brug af sommerfugl skal 2.-4. glas anvendes for at opnå korrekt fyldning. Forudgående glas skal være type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop.


Prøvetagningsglas

Type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop
 
Glastype 6
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage


Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Kan ikke afhentes med transportordningen. Patienten henvises til ambulatoriet på Klinisk Biokemisk Afd.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset.
Indleveres senest 2 timer efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet

Tåler ikke postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Kan sendes på tøris (afpipetteret plasma i type 50 (7 mL plastglas (polypropylen) med skruelåg)).

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL plasma, hæmolysefrit.
Centrifugeres og analyseres senest 4 timer efter prøvetagning.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 4 timer.
Fryser (-20 °C): 14 d (afpipetteret plasma).

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid

Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval
0 - <4 d: <3,0 mg/L(FEU)
4 d - <1 år: <1,00 mg/L(FEU)
1 år - <18 år: <0,70 mg/L(FEU)
18 år - 50 år: <0,50 mg/L(FEU)

>50 år-200 år: < Alder x 0,010 mg/L(FEU)

I LABKA er indsat cut-off værdi med afrunding til nærmeste 10 år.
>50 år - <55 år: <0,50 mg/L(FEU)
55 år - <65 år: <0,60 mg/L(FEU)
65 år - <75 år: <0,70 mg/L(FEU)
75 år - <85 år: <0,80 mg/L(FEU)
85 år - <95 år: <0,90 mg/L(FEU)
95 år - <105 år: <1,00 mg/L(FEU)
105 år - <115 år: <1,1 mg/L(FEU)
115 år - <125 år: <1,2 mg/L(FEU)
 
Kilder: 
Børn: 
Monagle et al. 2006; Thromb Haemost 2006; 95: 362–72.
Sosothikul et al. 2007; J Pediatr Hematol Oncol 2007;29:19–22.
Appel et al. 2012; Journal of Thrombosis and Haemostasis, 10: 2254–2263.
Toulon et al. 2016; Thromb Haemost. 2016 Jul 4;116(1):9-16.
Arslan et al. 2016; Iran J Pediatr. 2016 June; 26(3):e6177.

Voksne: 
de Moerloose et al. Thromb Haemost 2008;100:505-12. Elf et al. Thromb Res 2009;124:701-5. Herak et al.CCLM 2009; 47: 945-51.

Aldersjusteret cut-off værdi for personer>50 år:
http://nbv.cardio.dk/lungeemboli
Douma et al. BMJ 2010;340:c1475 doi:10.1136/bmj.c1475.
Douma et al. Haematologica 2012;97(10):1507.
Schouten et al. BMJ 2013;346:f2492 doi:10.1136/bmj.f2492.
Righini et al. Thromb Haemost 2015 Jun;113(6):1184-92. doi:10.1160/TH14-06-0530. Epub 2014 Dec 11.

Fejlkilder
Tilstedeværelse af heterofile antistoffer (f.eks. humane anti-mus-antistoffer (HAMA) og rheumatoide faktorer), kan lede til et falsk højere eller lavere resultat.
Høj grad af lipæmi kan påvirke bestemmelsen af Fibrin D-Dimer.

I
ndikation
Mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), dyb venetrombose og lungeemboli.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved dyb venetrombose, lungeemboli, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), akut myocardieinfarkt, postoperativt, thrombolytisk terapi, malignitet, graviditetskomplikationer, leversygdom, visse infektioner.
D-dimer < cut-off værdien afkræfter diagnosen VTE med høj sandsynlighed hos patienter med lav-intermediær risiko for trombose (Wells score < 3).
For yderlige information se: lægehåndbogen
NB. D-dimer niveauet stiger med alderen. Det betyder, at den kliniske anvendelighed af D-dimer til udelukkelse af venøs tromboemboli (VTE) hos patienter med lav til moderat klinisk sandsynlighed for lungeemboli eller dyb venøs trombose begrænses ifht den ældre patient. Flere prospektive- og retrospektive valideringsstudier på patienter med hhv. lungeemboli og dyb venøs trombose har vist, at indførelsen af aldersdifferentieret Fibrin D-dimer cut-off værdi øger den kliniske anvendelighed ifht udelukkelse af VTE, også hos ældre patienter >50 år (se kilder under afsnittet "referenceinterval").

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 1-2 døgn, hvorefter det kasseres.


Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Immun-turbidimetrisk metode
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed: 
Ved 0,52 mg/L(FEU): 20,6% svarende til 0,11 mg/L(FEU)
Ved 3,81 mg/L(FEU): 20,6% svarende til 0,79 mg/L(FEU)

IUPAC-nr. og navn
NPU28289 P-Fibrin D-dimer; arb.stofk.(proc.) 

Analyserelaterede ændringer
Der er indført nyt analyseudstyr (af samme type) pr august 2017 i Herning.
Der er indført aldersjusteret cut-off værdi pr 1/10-16.
Der er indført nyt analyseudstyr pr. 11/11-13.
 Revideret: 15-01-2021 00:00:00