5.16.23 Pleuravæske - Kemiske undersøgelser

 Synonymer: -

Analysenavn i Labka: Analysekode i Labka:
Plv-Albumin Plv-Alb-M
Plv-Amylase Plv-Amyl
Plv-Glukose Plv-Glc
Plv-Laktatdehydrogenase Plv-Ld

 
Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutineanalyse.
Der udtages 5 mL pleuravæske i glas uden tilsætning. Prøven bringes straks efter prøvetagningen til KBA og inden kl. 14.00 på hverdage.
Udføres i vagtperioden kun efter aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

Prøvetagningsglas:
Type1, glas uden tilsætning med rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelse over glastyper.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°):
Ikke relevant

Indlevering på KBA:
Prøvetagningsglasset (glastype 1). Indlevering inden kl. 14.00 på hverdage og ellers kun i specielle tilfælde efter telefonisk aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant

Prøvemateriale og holdbarhed:
Ca. 5 mL pleuravæske.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: 


 
Stuetemperatur (21 °C)
efter centrifugering og afpipettering
 
Køleskab (4 °C)
efter centrifugering og afpipettering
 
Plv-Albumin  7 d
 
7 d
 
Plv-Amylase  7 d
 
1 md
 
Plv-Glukose  2 d  7 d
 
Plv-Laktatdehydrogenase  4 d
 
1 d
 

Analyseringshyppighed:
Udføres hverdage i dagtiden.

Svarafgivelse:
Rutine: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval: -

Fejlkilder:
Blodtilblanding ved prøvetagning.

Indikation:
Pleuraansamling af ukendt genese.

Klinik: -

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares ved stuetemperatur (21° C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.

IUPAC-nr. og navn:
NPU19674 Plv(spec.)-Albumin; massek.
NPU19961 Plv(spec.)-Amylase; kat.k.
NPU10115 Plv(spec.)-Glucose; stofk.
NPU19978 Plv(spec.)-Lactatdehydrogenase; kat.k.(IFCC 2002) 
 Revideret: 16-10-2018 00:00:00