5.13.12 P-M-komponent(0 1)

 

Synonymer
(Immun)elektroforese; Proteinelektroforese; Protein, fraktioneret.

Analysenavn i Labka og EPJ
P-M-komponent(0 1)

Analysekode (intern KBA)
MKomp 
Desuden: P-M-komponent gruppe (kode: M-Komptyp), der anvendes til svarafgivelse ved fund af M-komponent.

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Serum screenes for M-Komponent. Ved positivt fund kvantiteres samt klassificeres og typebestemmes M-komponenten. Ved kendt M-komponent udføres kun kvantitering.

Prøvetagningsglas
Type 1, glas uden tilsætning med rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1,0 mL serum
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering:
Stuetemperatur: 7 d
Køleskab (2 - 8 °C): 7 d

Analyseringshyppighed
Udføres 2-3 gange om ugen.

Svartid
Op til ca. 5 arbejdsdage efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval
Negativ: Ikke påvist.
Se også afsnittet om Klinik, nedenfor.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Falsk (let) forhøjet resultat kan i sjældne tilfælde ses ved behandling med monoklonalt antistof, hvis dette interfererer med  M-komponenten. Det tilførte monoklonale antistof, fx Daratumumab, vil oftest optræde som en lille ekstra top. 
Falsk nedsat eller falsk negativt resultat kan optræde i tilfælde af Kryoglobulin, som kan fælde ud ved afkøling inden analysering.

Indikation
Mistanke om myelomatose og makrogloulinæmi. Diagnostik/screening og monitorering. Kontrol af påvist P-M-Komponent.

Klinik
M-Komponent af IgA og IgG klassen i en koncentration større end 15 g/L (IgA) og 30 g/L (IgG) er det almindelige fund ved myelomatose.
Ved makroglobulinæmi Waldenstrøm findes sædvanligvis en IgM M-Komponent større end 20 g/l.
M-Komponenter i koncentrationsintervallet 2 - 15 g/L er et temmeligt almindeligt fund hos ældre og oftest uden klinisk betydning, men bør dog følges med henblik på udvikling af malignitet.
En stigning af M-Komponenten samtidig med et fald i øvrige immunglobuliner og albumin taler for en malign udvikling.

For yderligere information se: lægehåndbogen (omtalt under Proteinelektroforese(M-komponent) og Immunglobuliner)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares ved 2 - 8° C indtil analysering; herefter 7 døgn, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: kapillarelektroforese, immuntypning og immunfixation.
Analyseprincip, kvantitering af P-IgA, P-IgG og P-IgM: turbidimetrisk måling af antigen-antistofreaktion.
Analyseprincip, P-Protein: fotometri.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed, estimat for kvantitering:
Ved 5 g/L: 16 % svarende til ca. 0,7 g/L
Ved 26 g/L: 13 % svarende til ca. 3,5 g/L

IUPAC-nr. og navn
NPU17675 P-M-Komponent; arb.k.(proc)

Ved fund af M-komponent:
NPU19846 P-M-komponent; massek.(liste)

Desuden en række IUPAC-numre for de mulige typer af M-komponent, fx:
NPU28634 P-Immunglobulin A(kappa; monoklonalt); massek.

Ved udført typebestemmelse:
NPU19846 P-M-komponent; massek.(liste) - svares med 'Udført'

Ved udført immunfiksation:
NPU28875 P-M-komponent; arb.k.(proc.; IFE) - svares med 'Udført'

Analyserelaterede ændringer
Oktober 2017: Kapillarelektroforeseudstyr udskiftet, heraf nyt estimat for måleusikkerhed.
Juli 2018: Revurdering af måleusikkerhed ift. mål for præcision; tilrettet ved den høje koncentration.Revideret: 11-02-2019 00:00:00