5.6.7 P-Fødevare-antistof(fx5)-IgE

 

Synonymer

-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Fødevare-antistof(fx5)-IgE

Analysekode (intern KBA)
IgE-FX5

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Analysen er en screening for IgE-antistoffer rettet mod fødevareallergenerne: hønseæggehvide (f1), komælk (f2), torsk (f3), hvede (f4), jordnød (f13), og sojabønner (f14). Ved positiv screening udføres automatisk undersøgelse for de mest almindelige allergener: hønseæggehvide (f1), komælk (f2), torsk (f3) og jordnød (f13). Er disse negative kan efter aftale udvides med: sojabønne (f14) og hvede (f4). Se flowdiagram:

Allergi-screening flowdiagram i pdf format: Allergiskema RM 01102015.pdf

Prøvetagningsglas
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval

0 - 200 år

< 0,35 kU/l

Kilde: Phadia: 52-5237-06/07 rev. 2008; Lancet 1967:2:1105-03

Telefonsvar

-

 

Fejlkilder
-

 

Indikation
Mistanke om og udredning af fødevareallergi. 

Klinik
Undersøgelsen er som regel kun relevant hos børn fra 0-5 år.
Diagnostisk sensitivitet og specificitet er lav, og falsk negative såvel som falsk positive reaktioner forekommer hyppigt. Diagnostik af fødemiddelallergi vil derfor ofte være en specialistopgave. Et positivt FX5 svar fås ved mere end 60% af patienter med fødevareallergi. Er den positiv, anbefales det, at henvise til allergologisk udredning.
For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares 7 døgn, hvorefter det kasseres. I dette tidsrum er det muligt at bestille yderligere analyser på prøven afhængig af klinik og anamnese.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: FluoroEnzymeImmunoAssay (FEIA), ImmunoCAP 250

IUPAC-nr. og navn
NPU57688 P—Fødevare-antistof(IgE); arb.stofk.((f1; f2; f3; f4; f13; f14); proc.)

Analyserelaterede ændringer
15-04-2019: Ny NPU kode indført regionalt og enhed tilrettet.Revideret: 17-04-2019 00:00:00