5.7.11 P(fPt)-Galdesalte


Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P(fPt)-Galdesalte

Analysekode (intern KBA)
Galdesalte

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Patienten skal have fastet mindst 8 timer før prøvetagning.

Prøvetagningsglas
Type 1, glas uden tilsætning med rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum uden synlig lipæmi.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 7 d. 

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn.

Referenceinterval
< 10 µmol/L

Værdier uden for referenceinterval:
10 - 39 µmol/L lav risiko / mild ICP 
> 40 µmol/L høj risiko / alvorlig ICP 
ICP: Cholestasis of Pregnancy - graviditetsbetinget leverkolestase. 
Kilde:  Glantz A. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. Ph.d. dissertation, Göteborg University 2006.
DSOG guideline. Sandbjerg 2007. Leverbetinget graviditetskløe.

Telefonsvar
Ved værdier > 40 µmol/L afgives uopfordret telefonsvar.

Fejlkilder
Ved prøver taget i praksis med svar > 10 µmol/L, anbefales det, at analysen gentages med prøvetagning på Klinisk Biokemisk afdelings ambulatorium.
Koncentrationen stiger ved fødeindtagelse.

Indikation
Diagnostisering af leverbetinget Graviditetskløe (Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy, ICP).

Klinik
Graviditetskløe (ICP) optræder i ca. 1,5% af graviditeter og giver risiko for præterm fødsel og intrauterin distress, morbiditet og fosterdød. Diagnosen stilles ved måling af P(fPt)-Galdesalte sammenholdt med klinikken. Der er dårlig korrelation med forhøjet P-Alanintransaminase, og P-Bilirubin er oftest normal. For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip: Fotometri.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 10,4 µmol/L: 12,3 % sv. til 1,3 µmol/L.
   Ved 48,9 µmol/L: 12,3 % sv. til 6,0 µmol/L.

IUPAC-nr. og navn
NPU10607 P(fPt)-Galdesalte; stofk.

Analyserelaterede ændringer
Juni 2018: der er skiftet til ny reagens for analysen. Det giver forventeligt et reduceret niveau i målte værdier. Referenceinterval/beslutningsgrænser er uændrede. Måleusikkerhed er opdateret.Revideret: 12-07-2018 00:00:00