5.12.9 B-Leukocytter

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Leukocytter

Analysekode (internt KBA)
Lkc (For B-Leukocyttyper(differentialtælling): Diff)

Instruktion for rekvirent
Det anbefales, at der bestilles B-Leukocyttyper(differentialtælling) sammen med B-Leukocytter (total); i visse tilfælde kan B-Leukocytter sammen med B-Neutrophilocytter være tilstrækkeligt.
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3).

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 2 d
Køleskab (2 - 8 °C): 2 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval
 
Børn  
0 - 14 dage
 
5,5 - 19,3 x 109 /L
 
> 14 - 30 dage
 
6,9 - 19,9 x 109 /L
 
> 1 - 2 mdr
 
6,0 - 16,3 x 109 /L
 
> 2 mdr - 2 år
 
6,2 - 16,2 x 109 /L
 
> 2 - 12 år
 
4,5 - 12,5 x 109 /L
 

> 12 - 18 år

4,4 - 10,5 x 109 /L
Voksne  
> 18 år
 
3,5 - 10,0 x 109 /L
 
Kilde: Voksne: Nordin G et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell dounts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64/4:385-98 (kommentar: Kun 5% rygere blandt deltagere i NORIP mod henved 50% i befolkningen; derfor valgt 10 valgt som øvre grænse, da rygere ligger ca. 1 højere)
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999.

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-42

6,1-14,1 x 109 /L

Partus

 

8,2-25,8 x 109 /L

P+1dag, P+2dage

7,2-21,4 x 109 /L

GA: Gestationsalder. P: Partus.
Kilde: Klajnbard A et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-48.

Telefonsvar
Ved værdier < 1,0 x 109/L eller > 50,0 x 109/L afgives uopfordret telefonsvar (kun til praktiserende læger).

Fejkilder
Overskridelse af holdbarhed. Mangelfuld teknik ved prøvetagning.

Indikation
Rekvireres oftest sammen med Leukocyttyper(differentialtælling), hvor indikationen er:
Vurdering og kontrol af infektioner og leukæmi. Monitorering af behandling med cytostatika og andre knoglemarvshæmmende lægemidler.

Klinik
Forhøjet værdi kan ses ved:
Bakteriel infektion, leukæmi, mononukleose, steroidbehandling, aseptisk nekrose (hjerteinfarkt, maligne tumorer) mv.
Nedsat værdi kan ses ved:
Nedsat produktion: B12- eller folinsyremangel, aplastisk anæmi, akut leukæmi, anden knoglemarvsfortrængning, behandling med cytostatika.
Øget forbrug: Kraftig infektion (f.eks. sepsis), immunologiske mekanismer.

For yderligere information se: lægehåndbogen (se under Leukocytter (totale))

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Flowcytometri efter behandling af cellerne med reagenser (Siemens Advia 2120i).

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 
3,3 x 109/L: 8,2 % svarende til 0,3 x 109/L
Ved 6,9 x 109/L: 7,8 % svarende til 0,5 x 109/L
For prøver indleveret med transportordning:
Ved 4,5 x 109/L: 10,8 % svarende til 0,5 x 109/L

IUPAC-nr. og navn
NPU02593 B-Leukocytter; antalk.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 07-12-2018 00:00:00