5.6.8 P-Fosfat

Synonymer:
-

Analysenavn i Labka og EPJ:
P-Fosfat

Analysekode (intern KBA):
P

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Prøven kan kun tages på Klinisk Biokemisk Afdeling Herning, Holstebro eller Lemvig, da holdbarheden af fosfat i ucentrifugerede prøver ikke er tilstrækkelig til at opfylde kravene til holdbarhed i prøver, der transporteres ind til laboratoriet.
Prøven kan således ikke tages i praksis, ved de decentrale prøvetagningssteder (Brande, Tarm og Ringkøbing) eller mobilordningen.
Det er vigtigt at informere patienter herom. 

Prøvetagningsglas: 

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ikke relevant.

Indlevering af prøver:
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 2 timer efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 3 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer

Referenceinterval:
 
Børn:    
0 døgn - 1 år: 1,36 - 2,26  mmol/L 
1 år - 18 år: 1,16 - 1,81  mmol/L 

Voksne:
   
Kvinder: 0,76 - 1,41  mmol/L
Mænd 18 - 50 år: 0,71 - 1,53 mmol/L
Mænd 50 - 200 år: 0,71 - 1,23 mmol/L

Kilde: Voksne: Rustad et. al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64(4):271-84.
Børn: Klinisk-kemisk kompendium. F.A.D.L.s forlag 1979.
Intraindividuel variation: 7,7%.

Telefonsvar:
-


Fejlkilder:
Længere henstand af plasma over erythrocytterne forhøjer værdien. Også ved almindelig forsendelse og opbevaring øges værdien let (<0,05 mmol/L).

Indikation:
Monitorering af patienter i langvarig væske-elektrolytbehandling.
Se endvidere under Klinik.

Klinik:
Forhøjede værdier ses ved hypoparathyreoidisme, nyreinsufficiens, acidose, hæmolyse og vitamin D-overdosering.
Nedsatte værdier ses ved hyperparathyreoidisme, vitamin D-mangel, malabsorbtion pga. phosphatbindende antacida, tarmsygdom, pancreassygsom, anorexia nervosa, alkalose (især respiratorisk), diverse tubulære defekter, renal tubulær acidose og familiær hypofosfatæmisk rachitis, under glucoseassimilation, alkoholisme, parenteral væskebehandling. Hos patienter med idiopatisk nyre ses ofte lave værdier.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Fotometrisk metode standardiseret til fælles nordisk niveau.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 1,14 mmol/L: 9,2% sv. til 0,11 mmol/L.
   Ved 1,20 mmol/L: 9,2% sv. til 0,11 mmol/L.


IUPAC-nr. og navn:
NPU03096 P-Phosphat (P; uorganisk); stofk.

Analyserelaterede ændringer:
01.12 2017 Prøver kan kun tages på KBA Herning, Holstebro eller Lemvig. Måleusikkerhed opdateret på grund af faktorisering af analysen.
01.08.2019 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 01-08-2019 00:00:00