5.8.9 P-25-Hydroxy-Vitamin D(D3+D2)

Synonymer
25-Hydroxy-Vitamin D2+D3

Analysenavn i Labka og EPJ
P-25-Hydroxy-Vitamin D(D3+D2)

Analysekode i Labka (intern KBA)
Dtot25

Instruktion for rekvirent 
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4  
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 3 d, køleskab (2-8°C): 12 d, frys (-20
°C): min 1 år.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

0 - 200 år

50 - 160 nmol/L
 

Kilde: Mosekilde, L., Nielsen, L.R., Larsen, E.R., Moosgaard, B. og L. Heickendorff, Vitamin D deficiency. Definition and prevalence in Denmark, Ugeskr. Laeger, 2005, jan. 3; 167(1):29-33.
Intraindividuel variation: ikke angivet.

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om osteomalaci/rachitis eller andre D-vitamin mangel-tilstande.

Klinik
Betydelig årstidsvariation med højeste værdier i DK i juli/august måned, idet D3-vitamin syntetiseres når ultraviolet lys rammer huden. Tilstrækkelig D-vitamin indtagelse i vintermånederne kan holde koncentrationen nogenlunde stabil hele året.
Lave koncentrationer ses ved utilstrækkelig D-vitamin indtagelse eller utilstrækkelig sollys-eksponering, samt ved visse former for malabsorption, for eksempel tarmresektion, svær parenchymatøs leversygdom og nefrotisk syndrom.
Et niveau < 20 nmol/L er sandsynligvis inadekvat, og der bør formentlig tilstræbes et niveau > 50 nmol/L (Nordisk Symposium om D-vitamin og osteoporose,
Nord. Med. 1995; 253-257).
Ved værdier >200 nmol/l er der risiko for toksicitet.
For yderligere information se: Lægehåndbogen.dk

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed: 
Ved 8,5 nmol/L: 40% svarende til 3,4 nmol/L
Ved 25 nmol/L: 20% svarende til 5 nmol/L
Ved 55 nmol/L: 20% svarende til 11 nmol/L

IUPAC-nr. og navn
NPU10267 P—Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol; stofk.

Analyserelaterede ændringer
28-04-2016: Ny metode (Abbott Architect).Revideret: 01-07-2019 00:00:00