5.8.16 Erc(B)-Hæmoglobinindhold [MCH]

Synonymer
MCH

Analysenavn i Labka og EPJ
Erc(B)-Hæmoglobinindhold [MCH]

Analysekode (internt KBA)
MCH

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.
Se evt. oversigt over erythrocyt-parametre B-Erythrocyt-undersøgelse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3)
(Ingen centrifugering eller afpipettering)

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3).

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 2 d
Køleskab (2 - 8 °C): 3 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval

Børn:
 

 
1 - 14 d
 
2,00 - 2,20 fmol
 
> 14 - 30 d
 
1,90 - 2,10 fmol
 
>30 - 60 d
 
1,80 - 2,00 fmol
 
> 60 d - 6 mdr
 
1,50 - 1,80 fmol
 
> 6 mdr - 2 år
 
1,40 - 1,70 fmol
 
> 2 - 6 år
 
1,50 - 1,70 fmol
 
> 6 - 12 år
 
1,60 - 1,80 fmol
 
> 12 - 18 år
 
1,60 - 1,90 fmol
 
Voksne:
 

 
> 18 år
 
1,70 - 2,10 fmol
 

Kilde: Voksne: Nordin G et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell dounts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64/4:385-98; molmassen ændret fra 16500 til 16114,5 g/mol jvf. DSKB-Nyt 1, 2010 (værdi afrundet på første decimal)
Børn: Soldin JS, Brugnara C, Wong EC, eds. Pediatric Reference Ranges, 4th ed. Washington: AACC Press, 2003:223-4 (nr.3, Advia 120)
Intraindividuel variation: 1,4 %

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Hæmolyse. Koagler.

Indikation
Udredning af anæmi, se Anæmi-udredning.

Klinik
MCH angiver middelværdien af erytrocytternes hæmoglobinindhold.
MCH = MCV * MCHC. MCH har stort set samme informationsværdi som MCV og MCHC, og er bedst egnet til inddeling af anæmier som hypo-, normo- eller hyperkrome.

For yderligere information se: lægehåndbogen (Erytrocytundersøgelse)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Beregning (Siemens Advia 2120i).

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed; antal erytrocytter er anført:
Ved RBC 2,25 x 1012/L | MCH 1,53 fmol: 4,6 % svarende til 0,07 fmol
Ved RBC 4,22 x 1012/L | MCH 1,69 fmol: 4,1 % svarende til 0,07 fmol
For prøver indleveret med transportordning:
Ved RBC 5,05 x 1012/L |  MCH 1,91 fmol: 4,2 % svarende til 0,08 fmol

IUPAC-nr. og navn
NPU02320 Ercs(B)-Hæmoglobin(Fe); entitisk stofm.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 25-05-2020 00:00:00