5.16.34 U-pH

Synonym
Hydrogen-ion

Analysenavn i Labka
U-pH

Analysekode i Labka
U-pH

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutineanalyse hos Klinisk Biokemisk Afdeling. 
Urinen opsamles i en ren, tør beholder. Morgenurin er at foretrække.
Udføres oftest decentralt som POCT-undersøgelse (point-of-care-testing), "stixning" af urin, se  2.4.6 Urin - teststrimmelanalyser og  2.5.3 Clinitek Status instruktion til urinstix

Prøvetagningsglas
RHE: Type 14
RHL: Type 14, evt. 17 (gul prop) eller 41
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage. 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Kan ikke afhentes med transportordningen.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: prøvetagningsglasset.
Indleveres snarest efter prøvetagningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
5 mL friskladt og velblandet urin.
Holdbarhed efter, at urinen er ladt:
Stuetemperatur: 2 t

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval
Vejledende: 4,5 - 8,0 pH-enheder; se også under 'Klinik' nedenfor.
Variation: pH i urinen er afhængig af kosten og varierer henover døgnet samt tidspunkt for prøvetagning ift. måltider.
Kilde: Ben-Ezra J, Zhao S, McPherson RA. 27 - Basic examination of urine. In: McPherson RA, Pincus MR, eds. Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods, 21 st ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2007; side 397f.

Fejlkilder
Kontaminering og vækst af bakterier, der ved omdannelse af carbamid til ammoniak kan foranledige falsk høj pH-værdi.
Generelt for urin-teststrimmel-analyser: Forkert opbevarng af teststrimler, berøring af teststrimmel-feltet, udvaskning af testfeltet (strimlen holdes for længe i urinen), aflæseren ikke rengjort tilstrækkeligt.

Indikation
Udredning af renal tubulær acidose. Monitorering af acidoserende og alkaliserende behandling.

Klinik
For raske kan pH i urinen variere mellem 4,5 og 8,0 pH-enheder, men omvendt er en pH-værdi inden for dette interval ikke ensbetydende med en upåvirket syre-base balance.
Høje værdier ses ved urinvejsinfektion (pH 7-8) og fremprovokeret alkalisering af urinen.
Ved renal tubulær acidose falder pH til minimalt 5,5 pH-enheder under ammoniumchlorid-belastning.

For yderligere information, se: lægehåndbogen (pH i urin)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Vagtanalyse.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro og Lemvig.
Analysemetode: teststrimmel med maskinel aflæsning.

Måleusikkerhed: Ikke relevant.

IUPAC-nr. og navn
NPU02415 U-Hydrogen-ion; pH(proc.)

Analyserelaterede ændringer
Primo 2020: Holdbarhed af prøvemateriale ved stuetemperatur ændres fra 4 t til 2 t.Revideret: 27-12-2019 00:00:00