5.16.17 P-Phenobarbital

Synonymer:
Phenemal, Barbiturat

Analysenavn i Labka og EPJ:
P-Phenobarbital

Analysekode (intern KBA):
Pheno

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Ved terapikontrol skal prøven tages 8-12 timer efter sidste tabletindtagelse til efter prøvetagningen. Patienten bør være i ligevægtstilstand, dvs. 3-5 uger efter seneste dosisjustering.

Prøvetagningsglas:

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 6 mdr, Køleskab (2-8°C): 6 mdr.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer og senest 1 hverdag
Prøver fra praksis: Inden for 1 hverdag.

Terapeutisk interval:
Vejledende terapeutisk niveau: 40-170 µmol/L.
Kilde: medicin.dk 2018.

Telefonsvar: -

Fejlkilder: -

Indikation:
Terapikontrol ved epilepsibehandling.
Udredning af intoksikation.

Klinik:
Phenobarbital har antikonvalsiv og sedativ-hypnotisk effekt. Den biologiske halveringstid er lang (2-6 d.), hvorfor forsigtig dosering er indiceret ved nedsat nyre- og leverfunktion. Phenobarbital må ikke bruges ved porfyri.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Enzymimmunoassay.
Uopfordret telefonsvar: Ved værdier > 200 µmol/L afgives telefonsvar uopfordret.

IUPAC-nr. og navn:
NPU03062 P-Phenobarbital; stofk.

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 11-07-2018 00:00:00