5.3.45 P-Cykl.citrul.peptid-Ab(IgG) [CCP]

 

Synonymer
Anti-CCP

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Cykl.citrul.peptid-Ab(IgG) [CCP]

Analysekode (intern KBA)
Ccp-Ab

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 8 timer efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab
(2-8°C): 7 d, Frys (-20°C): 1 år

Analyseringshyppighed
Udføres
hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval

0 - 200 år

< 10 x103arb.enh./L

Kilde: EliA anti- CCP 250-5515-01 / DK
Intraindividuel variation: ikke angivet. 

Fortolkning af svar

Negativ (antistof ikke påvist) < 7 x103arb.enh./L
Gråzone (antistof ikke sikkert påvist) 7 - 10 x103arb.enh./L
Positiv (antistof påvist) > 10 x103arb.enh./L


Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om rheumatoid arthritis.

Klinik
P-Cyklisk citrullineret peptid-antistof(IgG(CCP)) er en god markør for rheumatoid arthritis med en specificitet på ca. 98%.
Forhøjede værdier ses hos de fleste patienter med rheumatoid arthritis, men også ved en række andre sygdomme (visse infektionssygdomme og kroniske lunge- og leversygdomme, andre bindevævssygdomme m.fl.), samt hos nogle raske personer, 1-2% hos yngre, 5-10% hos ældre. Er ikke egnet til terapimonitorering, hvorfor gentagne bestemmelser i sygdomsforløbet ikke skønnes nødvendige.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) i 2 d, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Blodprøver og Biokemi: Gødstrup
Analyseprincip: FEIA (Fluoroenzymimmunoassay), Phadia 250.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 10 x103arb.enh./L: 32% svarende til 3 x103arb.enh./L
Ved 20 x103arb.enh./L: 32% svarende til 6 x103arb.enh./L
Ved 50 x103arb.enh./L: 32% svarende til 16 x103arb.enh./
L

IUPAC-nr. og navn
NPU19947 P—Cyklisk citrullineret peptid-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 12-03-2021 00:00:00