5.8.27 P-3-Hydroxybutyrat

Synonymer
Blodketon, beta-Hydroxysmørsyre

Analysenavn i Labka
P-3-Hydroxybutyrat

Analysekode i Labka
Blodketon

Instruktion for rekvirent
Analysen udføres udelukkende som POCT (point-of-care-testing). De fleste rekvirenter udfører den selv decentralt, se Blodketonmåling på Kliniske afdelinger. Efter særaftale kan analysen udføres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse af Klinisk Biokemisk Afdeling.
Kan ikke anvendes til neonatale.

Prøvetagningsglas
Ingen. Der anvendes frisk kapillærblod fra finger.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°)
Ikke aktuelt.

Indlevering på KBA
Indleveringsglas: Indleveres ikke, da analysen udføres decentralt (POCT)
.

Forsendelse med postvæsenet
Ikke aktuelt.

Prøvemateriale og holdbarhed
1,5 µL frisk kapillærblod fra finger.
Plasma kan ikke benyttes.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Svaret er tilgængeligt umiddelbart efter prøvetagning og analysering.
Hvis analysen er rekvireret hos Klinisk Biokemisk Afdeling:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval og niveau ved behandling

Se 3.2.7.1 Blodketoner, Medicinsk Afdeling.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
For lidt blod på teststrimmel, analysering af neonatalt blod, kapillærblod fra andre steder end fingerspids.

Indikation
Diabetisk ketoacidose, metabolisk acidose, alkoholisk ketoacidose og salicylat-forgiftning. Se fra Medicinsk Afdeling: 3.2.1.3 Diabetisk ketoacidose (behandling og brug af blodprøver) og 3.2.7.1 Blodketoner.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved diabetisk ketoacidose. Ketonstoffer i blodet (hovedsageligt
β-hydroxysmørsyre) kan måles tidligere end i urinen. Andre tilstande, hvor forhøjet værdi kan ses, er metabolisk acidose, alkoholisk ketoacidose, salicylat-forgiftning, faste og langvarig motion, samt mangel/overskud af cortisol eller væksthormon. Se også 3.2.7.1 Blodketoner, Medicinsk Afdeling.

Se også tabel om tolkning af resultater:

Målt resultat

Kommentar

0 - 2,9 mmol/L

Analytisk usikkerhed: op til +/- 0,5 mmol/L

Eksempel: Resultatet 2,1 mmol/L vil med 95 % sandsynlighed ligge mellem 1,6 og 2,6 mmol/L

0 - 2,9 mmol/L

3,0 – 6,0 mmol/L

Analytisk usikkerhed: op til +/- 1,0 mmol/L

Eksempel: Resultatet 4,2 mmol/L vil med 95 % sandsynlighed ligge mellem 3,2 og 5,2 mmol/L

> 6 mmol/L

Over øvre grænse: Resultatet er for usikkert

HI

Resultatet er højt, kan ikke måles


Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares ikke på laboratoriet.

Analysemetode:
Udføres efter særaftale af Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: teststrimler, amperiometrisk princip

IUPAC-nr. og navn:
NPU02424  P-3-Hydroxybutyrat; stofk.

Analyserelaterede ændringer:
13.1.2020: Øvre grænse for svar ændret fra 3 mmol/L til 6 mmol/L.Revideret: 15-01-2020 00:00:00