6.13.31 B-Misbrugsanalyse 1 (50 stoffer)

Synonymer:
-

IUPAC-nr: 
AAB00276

Analysekoder (intern KBA):
B-Misbr50

Analysested:
Institut for Retsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus

Telefon 87 16 75 00

Bemærkninger: 
Specialhåndtering - se analysevejledning

Afdelingerne skal bestille analysen via bestillingsblanketRevideret: 14-11-2020 00:00:00