5.16.27 P-Peptidyldipeptidase A [ACE]

Synonymer
ACE, P-Angiotensin 1-konverterende enzym; kat.k.

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Peptidyldipeptidase A [ACE]

Analysekode (intern KBA)
Ace2

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Type 1, glas uden tilsætning, rød prop. Glastype 1
Se:
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL hæmolysefrit serum. 
Ved behov centrifugeres prøven senest 8 timer efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8° C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Oftest < 4 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

Børn

3 - 18 år

12 - 75 U/L

Voksne

18 - 200 år

12 - 60 U/L

Kilde, børn: Clin Chem 1990;36/2:344-46; ACE aktiviteten er højere hos børn; referenceinterval for børn afstemt med tidligere interval fra Aalborg.
Kilde, voksne: Undersøgelse AUH (bloddonorer); korrektion af Trinity Biotech kit-indlæg 305-UV, 046-133, feb. 2003 (verificeret, se MVR 10.6.35).
Intraindividuel variation: Ingen brugbare data.

Telefonsvar
-

Fejlkilder
EDTA og tungmetaller hæmmer aktiviteten af ACE. Behandling med ACE-hæmmere giver nedsat værdi; ca. 12 timer efter indtagelse er værdien normaliseret.

Indikation
Diagnostik og monitorering af sarkoidose.

Klinik
Forhøjet værdi ses hos ca. 60 % af patienterne med sarkoidose, især ved aktiv sygdom med infiltrerende processer. Stigning hhv. fald i værdi er tegn på progression hhv. remission hos sarkoidose-patienter.
Forhøjet værdi kan også ses ved andre lungesygdomme (lungecancer, lungetuberkulose, pneumonitis, silikose, asbestose, beryllose) samt levercirrose, hyperthyreose, diabetes mellitus m. mikroangiopati, inflammationer i colon, lymfom og Gauchers sygdom.

For yderligere information se: lægehåndbogen  (se under (ACE) Peptidyldipeptidase A)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: enzymatisk metode

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 16 U/L: 13,2% svarende til 2,1 U/L
Ved 75 U/L: 13,2% svarende til 9,9 U/L

IUPAC-nr. og navn
NPU29069 P-Peptidyldipeptidase A; kat.k. (U/L)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 13-05-2019 00:00:00