5.5.8 Pt-Elektrokardiografi [EKG12]

Synonymer
EKG

Analysenavn i Labka og EPJ
Pt-Elektrokardiografi [EKG12]

Analysekode (intern KBA)
EKG

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Patienten bør forholde sig i ro mindst 15. min. før EKG- optagelse.

Vedr. tolkning af EKG:
Personalet fra Klinisk Biokemisk Afdeling, som udfører EKG-optagelse, kan ikke tolke EKG-udskrifter og kan dermed hverken be- eller afkræfte de mange diagnoseforslag, som udskriften ofte angiver.
Det er rekvirentens opgave at vurdere optagne EKG’er og reagere ud fra disse.
Ved ekg-optagelse i Klinisk Biokemisk ambulatorium tilkaldes afdelingens læger eller medicinsk vagthavende læge, når diagnoseforslaget er akutte iskæmiske forandringer (koder, der begynder med 3 og ender på 1).

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
-

Indikation
Ved mistanke om kardiel sygdom.

Klinik
EKG indgår som standard i udredning af kardiel sygdom.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro og Lemvig.

Ved arkivering af EKG-udskrifter skal følgende overholdes:
- Maksimal lagertemperatur 30 °C, Luftfugtighed < = 65 %.
- Må ikke udsættes for længere tids direkte sollys eller neonlys.
- Brug ikke flydende lim, men limstifter uden opløsningsmiddel.
- Må ikke opbevares i kunststofindpakning af PVC eller i selvklæbende folie.
Læg i tvivlstilfælde skrivepapir imellem.
Endvidere må der tages hensyn til, at der ved arkivering ubetinget kun må bruges papkartoner uden trykfarve, da der på grund af kemien i trykfarven efterhånden kan opstå for høj PH-værdi omkring termopapiret og skriften vil blegne.

Hvis opbevaringsbetingelserne ikke overholdes kan registreringskvaliteten formindskes eller papiret kan falme.

IUPAC-nr. og navn
DNK05219 Pt—Elektrokardiografi; egenskabsart(I II III V1-6 aVflr)Revideret: 27-06-2018 00:00:00