5.20.11 P-Thyrotropinreceptor-Ab [TRAB]

Synonymer
Thyreoidea receptor antistof, TRAb, TRAs

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Thyrotropinreceptor-Ab [TRAB]

Analysekode (intern KBA)
TRAB

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se " Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 4 d, Køleskab (2-8°C): 4 d, Frys (-20
°C): 1 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres 1-2 gange om ugen.

Svartid
Rutine: Indenfor 2 uger.

Referenceinterval

0 - 200 år

< 1,00 int.enh./L

Kilde: Klinisk afprøvning med 78 patientprøver, KBA Herlev, 2012, overlæge endokrinolog Birte Nygaard. 

Vejledende referenceinterval for gravide
Hos gravide patienter med TRAb ses normalt et faldende niveau i løbet af graviditeten efterfulgt af stigning post partum.

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Diagnostisering af Grave´s sygdom (autoimmun hyperthyreoidisme). Vurdering af risiko for recidiv ved seponering af thyreostatika. Vurdering af sandsynligheden for neonatal hyperthyreose.

Klinik
Autoantistoffer mod TSH-receptorer kan være af to typer, stimulerende eller blokerende. Ved stimulerende antistoffer stimuleres thyreoidea til en øget produktion (Grave´s sygdom, diffus toksisk struma). Ved blokerende antistoffer kan der udvikles atrofi af skjoldbruskkirtelen og hypothyreose. Såvel stimulerende som blokerende antistoffer bestemmes ved denne analyse. Ved analysen afsløres ikke, hvilken type antistof det er. 
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 2 d, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Time-Resolved Amplified Cryptate Emission (TRACE), Kryptor Compact.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,82 int.enh./L: 41% svarende til 0,34 int.enh./L
Ved 2,5 int.enh./L: 22% svarende til 0,6 int.enh./L
Ved 8,6 int.enh./L: 22% svarende til 1,9 int.enh./L

IUPAC-nr. og navn
NPU17888 P—Thyreoidea-stimulerende immunglobulin; arb.stofk.(IS 90/672)

Analyserelaterede ændringer
25-02-2013: Ny metode - Kryptor Compact.Revideret: 16-04-2020 00:00:00