5.18.8 P-Rheumafaktor(IgA)

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Rheumafaktor(IgA)

Analysekode (intern KBA)
RF-IgA

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutineanalyse. Ingen særlige hensyn. Kan ikke rekvireres i almen praksis.

Prøvetagningsglas

Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Glas til indlevering: prøvetagningsglas (type 1).
Hvis prøven ikke kan indleveres samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 3 d, Køleskab (2-8°C): 4 d.

Analyseringshyppighed
Udføres en gang om ugen.

Svartid
Rutine: Indenfor 1 uge.
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval

18 - 200 år

< 14 kIE/L

Kilde: Phadia 250 EliA RF IgA 250-5601-02 / DK (pakningsindlæg), efterprøvet på 25 bloddonorer på AUH.
Intraindividuel variation: 9 %

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Diagnosticering af sygdomsprognose for reumatoid artritis.

Klinik
Positiv hos ca. 70% af patienter med reumatoid artritis, især hos patienter, der udvikler knogleerosioner. Desuden positiv hos 50% ved primært Sjögrens syndrom, hvor der ofte findes høje værdier, samt hos 30% ved systemisk lupus erythematosus (SLE).
For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 1 uge, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: FEIA (FluoroEnzymeImmunoAssay),ImmunoCap.

IUPAC-nr. og navn
NPU29058 P—Rheumafaktor(IgA); arb.stofk.(IS W1066)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 02-08-2018 00:00:00