8.3 Opbygning af erstatnings CPR-nr fra primærsektor

Følgende retningslinier skal følges ved prøvetagning på patienter som tildeles et erstatnings CPR-nr.

Opbygning af ufuldstændigt CPR-nr.:

  • Ciffer 1 - 6: fødselsdatoen og år - oplyses af praksis (incl. angivelse af køn). Fødselsår og køn har betydning for rigtige referenceområder.

  • Såfremt svarene skal bruges af et ambulatorium/sengeafsnit SKAL praksis kontakte denne så de kan oprette rekvisitionen i EPJ. Det er ikke muligt at se svar på patienter med erstatnings CPR-nr i EPJ, hvis rekvisitionen ikke er oprettet i EPJ. 

  • Hvis rekvisitionen oprettes i praksis, mailes/faxes oplysninger med erstatnings-cpr, fødselsdato, køn, navn og kopi af ID (ex blåt sygesikringskort) straks til KBA

  • KBA-sekretær undersøger om erstatnings-CPR kan anvendes/findes i EPJ. Hvis ikke det kan anvendes i EPJ ændres erstatnings CPR-nr angivet fra praksis til et som kan anvendes i EPJ. Sekretær i KBA angiver elektronisk i Labka rekvirentkommentar: ”Er oprettet som xxxxxx – xxxx i praksis”
     
  • Ved gentagne blodprøvetagninger:
    Tidligere EPJ-erstatnings-CPR oplyses til KBA via fax/mail. 

Det er vigtig at ovenstående retningslinier følges, for at undgå fejl og manglende elektronisk svaroverførsel.



Reference
 

   1.2.7.3 Tildeling af erstatnings CPR-numre, HEV            



Revideret: 16-11-2021 00:00:00