5.9.8 P-Immunglobulin M

Synonym
IgM

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Immunglobulin M

Analysekode (intern KBA)
IgM

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.

Prøvetagningsglas

Type 4, heparinglas med grøn prop, hvis prøven sendes.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d; Køleskab (2 - 8° C): 4 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svarafgivelse
Rutine: Oftest < 2 timer.

Referenceinterval
Børn, vejledende
0 - 14 døgn  < 0,35 g/L
> 14 - 91 d 0,12 - 0,71 g/L
> 91 d - 1 år 0,16 - 0,86 g/L
> 1 - 18 år  0,48 - 1,86 g/L 
Voksne
K: 18 - 50 år  0,55 - 2,30 g/L 
K: > 50 år 0,39 - 2,08 g/L 
M: > 18 år 0,39 - 2,08 g/L
Kilde, Børn: Colantonio DA et al. Clin Chem 2012;58(5):854-68
Kilde, Voksne: Blaabjerg O et al. Fælles referenceintervaller i Norden for 9 plasmaproteiner. Klinisk kemi i Norden 1993;4:13-17
Intraindividuel variation: 6 %

Fejlkilder
Hvis patienten har en M-Komponent af IgM-klassen (størrelsesorden > 20 g/L), må resultatet af alm. Immunglobulin M-bestemmelse tages med forbehold. Cryoglobulinæmi vil medføre fejlmåling af IgM.

Indikation
Recidiverende infektioner (immunglobulinmangel). Kontrol af myelomatosis og Mb. Waldenström.

Klinik
Forhøjede værdier: Selektiv IgM-stigning (IgA og IgG normale eller kun let øgede): Ses ved mange virusinfektioner (ikterisk fase af virushepatitis), mononukleose og sygdomme, der ledsages af M-Komponent af IgM-klassen. Primær biliær cirrhose.
IgM-stigning med samtidig øgede værdier af IgA eller IgG: Se Immunglobulin G

Nedsatte værdier: Ses ved hypogammaglobulinæmi (sammen med IgA og IgG), myelomatose, (hvor M-komponenten ikke er af klassen IgM), kronisk lymfatisk leukæmi.

For yderligere information selægehåndbogen (se under Immunglobuliner (Ig))

Håndtering på laboratoriet
Prøvemateriale opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: Turbidimetrisk måling af antigen-antistofreaktion
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
    Ved 0,14 g/L: 6,6 %, svarende til 0,01 g/L
    Ved 1,81 g/L: 6,6 %, svarende til 0,12 g/L

IUPAC-nr. og navn
NPU19825 P-Immunglobulin M; massek.

Analyserelaterede ændringer
01.08.2019 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 01-08-2019 00:00:00