7.18 Nødprocedure for IT-Nedbrud (Labka - Midt-EPJ RSM)

Generelt

 • Det er et stort indgreb både for alle at overgå til et manuelt system.
 • Der skelnes mellem Labka nedluk/nedbrud, EPJ nedluk/nedbrud og Citrix nedbrud. Da arbejdsgangene på KBA er forskellige.
 • Efter opstart af systemer vil svar på udførte analyser blive overført til EPJ.

Rekvirering af blodprøver 

 Labka nedluk/nedbrud

 • Når labka er lukket håndteres kun livsvigtige prøver
 • Når labka er lukket vil der i EPJ, hurtigst muligt blive lukket for mulighed for bestilling af blodprøver.
 • Rekvisitioner og kontakt til KBA, skal begrænses til det absolut nødvendige, dvs. kun livsvigtige prøver - og ikke diverse standardpakker.
 • Når Labka ikke er tilgængelig skal bestilling af blodprøver foregå på "papirrekvisitioner til brug ved IT-nedbrud" (Udleveres ved henvendelse til KBA), og der skal medsendes 4 CPR-/navne- etiketter til brug ved svarafgivelsen.
 • Til Type/BAC/forlig til Klinisk Immunologisk Afdeling, skal der desuden udfyldes en følgeseddel. Nødblanket KIA
 • Forudbestilte rekvisitioner til prøvetagningsrunder i lukke-perioden er ikke tilgængelige for KBA. Er disse livsvigtige skal de bestilles som øvrige livsvigtige prøver. 

 

EPJ nedluk/nedbrud og CITRIX problemer

 • Rekvirering bør begrænses, men alle bestilte prøver håndteres. Forlænget svartid kan forventes.
 • Bestilling af blodprøver skal foregå på "papirrekvisitioner til brug ved IT-nedbrud" (Udleveres ved henvendelse til KBA).
 • Ved planlagte nedluk bliver forudbestilte rekvisitioner til prøvetagningsrunder i lukke-perioden printet af KBA inden nedluk.

 

Svarafgivelse

Labka nedluk/nedbrud

 • Under nedluk afgives kun svar på livsvigtige analyser, da KBA arbejder med nødprocedurer, dvs. håndskrevne papirssvar.
  - Svarene faxes til afdelingerne.
 • Efter opstart vil alle svarene blive overført til EPJ.
 • Svar produceret inden nedluk vil kunne ses i EPJ.
   

EPJ nedluk/nedbrud

 • Svar produceret inden nedluk bliver overført til OpslagsEPJ. Der overføres ikke svar til OpslagsEPJ under nedluk.
 • Svar på analyser der laves under nedluk kan findes i patientens sundhedsjournal.  Der er adgang til Sundhedsjournalen fra blomsten i OpslagsEPJ. Du kan læse mere om dette her.
 • Efter opstart vil alle svarene blive overført til EPJ.

 

Citrix nedbrud 

 • Svar produceret under nedbrud vil blive sendt til Patientens sundhedjournal, som kan tilgåes via browser på basis-personlige PCer.
 • Ved tvivl rettes spørgsmål til Sundheds-IT

 

 

 Revideret: 28-10-2019 00:00:00