Laboratoriehåndbog

Klinisk Biokemisk Afdeling  

Find ønsket analyse, vejledninger og rundskrivelser ved at bruge søgefunktionerne:

  • Søgning: Aktivér søgevejledning i højre side, hvorefter alfabetet kan ses foroven
    Ved aktivering af bogstavet fremkommer emner, der starter med det pågældende bogstav.
  • Fritekstsøgning ved indtastning i søgefeltet i højre side
  • Søgning efter emne i venstre side.

 

Vigtig information om nyt analyseudstyr fra den 25.05.21

 Klinisk biokemisk afdeling tager nyt fuldautomatiseret udstyr i brug i Gødstrup tirsdag den 25. maj 2021. Frem til flytning af Holstebro matriklen vil det nye udstyr primært blive brugt til analysering af prøver fra praktiserende læger. Herefter og i takt med hospitalsflytningen vil der tillige blive analyseret prøver fra hospitalets rekvirenter.

Der kan i perioden frem til flytningen opleves påvirkede svartider på visse analyser, idet nogle prøver skal transporteres mellem matrikler.

For de fleste analyser er der ingen eller kun små, ikke klinisk betydende, ændringer. Det kan eksempelvis dreje sig om mindre ændringer i analyseniveau, analyseusikkerhed eller måleområde.

For nogle få analyser er der større og potentielt klinisk betydende ændringer, som bør kendes i forhold til fortolkning af analyseresultaterne. Ændringerne ses i tabellen herunder. Ændringerne gælder fra den 25. maj 2021 for prøver fra de praktiserende læger og fra udflytningen til Gødstrup også for hospitalets rekvirenter. Nyt referenceinterval for PTH er dog gældende for alle rekvirenter.

Hvis der er behov for flere detaljer om analysernes kvalitet, kan man altid kontakte Klinisk biokemisk afdeling. Når hospitalet er flyttet, vil alle prøver blive analyseret på det nye udstyr, og til den tid vil nedenstående ændringer fremgå af Laboratoriehåndbogen.

 

Analyse

NPU nummer

Ændring

P-Albumin

NPU 19673

Resultater under 35 g/L: op til 30% lavere.

P-Koagulationsfaktor

II+VII+X [INR]

NPU01685

INR 2,0-6,0: gennemsnitlig 0,2-0,3 højere.
INR >6,0: gennemsnitlig 0,5 lavere.

B-Metamyelo.+Myelo.+
Promyelocytter

NPU26631

Ny analyse for umodne leukocytter erstatter "venstreforskydning".

Kan ikke rekvireres. For yderligere information se Laboratoriehåndbogen.

B-Monocytter

NPU02840

Den nye metode giver højere antal.

P-Parathyrin [PTH]

AAB00534

Nyt referenceinterval for voksne: 1,9 – 10,6 pmol/L

B-Reticulocytter

AAB00533

Nyt referenceinterval for mænd og kvinder:

39-139*10^9/L.

Skyldes at nyt udstyr måler højere værdier.

Der er ikke etableret referenceinterval for børn.

Prøver taget af praktiserende læger er ikke formelt akkrediteret indtil videre. Ønskes oplysning om analysernes kvalitet, kan Klinisk Biokemisk afdeling kontaktes på mail:  Klinisk.biokemisk.afdeling@vest.rm.dk 

Analysefortegnelser fra Regionens øvrige hospitaler kan ses på: analysefortegnelsen.dk

Yderligere oplysninger:

 

 Bemærkninger til laboratoriehåndbogen kan sendes til:
Bente Fruergaard,bente.fruergaard@vest.rm.dk