Laboratorie - Håndbog KBA

5.20.8 P-Thyreoidea-kontrol

Synonym
P-Thyreoidea-kontrol

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Thyr-kontrol

Analysekode (intern KBA)
Thyr-k

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Rekvireres P-Thyr-kontrol udføres analyserne P-Thyrotropin [TSH] og P-Thyroxin frit [T4]. 
Såfremt TSH <0,100 x10-3int.enh./L og fT4 
≤ 16,8 pmol/L analyseres automatisk også P-Triiodthyronin frit [T3], se flowdiagram:

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed 
Udføres hele døgnet.

Svartid 
Rutine: Oftest < 5 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval
Se analyseblade for de enkelte analyser.
P-Thyrotropin [TSH]
P-Thyroxin frit [T4]
P-Triiodthyronin frit [T3]

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Kontrol af behandling af thyreoidealidelser.

Klinik
Se analyseblade for de enkelte analyser.

For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprinicp: Se analyseblade for de enkelte analyser.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv/ekslusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Se analyseblade for de enkelte analyser.

IUPAC-nr. og navn 
ASS00933 P-Thyr-kontrol

Analyserelaterede ændringer
17-01-2012: Ny metode - Abbott Architect.
26-06-2018: 
Ændret frit T4 grænse for udløsning af frit T3 pga. nyt metodespecifikt referenceinterval.

- DOM7USH47.pdf - DOME9C3ACCC0B56E543C125704A0035119688TJW7.pdf - DOME9C3ACCC0B56E543C125704A003511968DWBU6.pdf - DOME9C3ACCC0B56E543C125704A003511968QNRT8.pdf - DOME9C3ACCC0B56E543C125704A003511969AQF9G.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj