Laboratorie - Håndbog KBA

5.11.27 P-Karbamid

Synonymer
Urea

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Karbamid

Analysekode (intern KBA)
Carb

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn

Referenceinterval

Børn

0 - 4 mdr. 0,7 - 5,7 mmol/L 
4 - 12 mdr. 0,4 - 5,0 mmol/L 
1 år - 18 år: 2,6 - 6,4 mmol/L
Voksne
Kvinder, 18 - 50 år 2,6 - 6,4 mmol/L 
Kvinder, 50 - 200 år 3,1 - 7,9 mmol/L 
Mænd, 18 - 50 år 3,2 - 8,1 mmol/L 
Mænd, 50 - 200 år 3,5 - 8,1 mmol/L 
Kilde, børn: Pediatric Reference Ranges, Soldin S.J. et al. 2nd ed., AACC Press, 1997. Børn 1-18 år fastsættes svarende til kvinder 18-50 år.
Kilde, voksne: Rustad et. al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64(4):271-84.
Intraindividuel variation: 12%.

Vejledende referenceinterval, gravide

GA, uge 3-42, 
P, P+1 dag, P+2 dage

1,7 - 4,9 mmol/L

P-Karbamid lavere end normalt fra tidligt i graviditeten.

GA: Gestationsalder. P: Partus
Kilde, interval:
 Interval fra Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248. 
Kilde, tekst: Hadlow and Sikaris Clin Biochem Rev 2015; 36(4):127-132.

Telefonsvar
Ved værdier > 35 mmol/L afgives telefonsvar uopfordret.

Fejlkilder
Bakteriel spaltning af Karbamid før analysen.

Indikation
Vurdering af protein- og aminosyreomsætningshastigheden, vandbalancen samt graden af toxæmi ved svær nyresvigt.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved nedsat nyreglomerulusfunktion og lav diurese. Øget produktion af karbamid p.g.a. øget fordøjelse af proteinholdige produkter ved mavetarmblødninger og ileus; øget vævsproteinkatabolisme i den postoperative periode, ved immobiliserende sengeleje, feber, efter traumer.
Nedsatte værdier ses ved nedsat produktion p.g.a. svær leverinsufficiens eller øget vævsproteinanabolisme, samt hos patienter med høj diurese og lav proteinindtagelse. 
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk metode standardiseret til fælles nordisk niveau.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 3,0 mmol/L: 12,9% svarende til 0,39 mmol/L
   Ved 24,3 mmol/L: 
12,9% svarende til 3,1 mmol/L

IUPAC-nr. og navn
NPU 01459 P-Carbamid; stofk.

Analyserelaterede ændringer
07.05.2018: Måleusikkerhed opdateret.
02.01.2019: Måleusikkerhed opdateret.Bruger: Anonym
Værktøj