Laboratorie - Håndbog KBA

5.19.7 Pt-Sæd gruppe - fertilitetsundersøgelse

Synonymer
Fertilitetsundersøgelse

Analysenavn i Labka og EPJ
Pt-Sæd gruppe

Analysekode (intern KBA)
Sem-us

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Prøver modtages kun efter forudbestilling på Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Herning på telefon 7843 5500. Husk også at rekvirere analysen i WebReq eller EPJ. 

Der skal være gået mindst 2 døgn og højst 7 døgn siden sidste sædudtømmelse, før undersøgelsen foretages.
Udtømmelsen foretages ved masturbation, og der må ikke anvendes kondom, da det beskadiger prøvematerialet.
Udtømmelsen skal foretages i den udleverede beholder, så vidt muligt uden spild.
Udtømmelsen må tidligst finde sted 1 time før aflevering kl. 9.00 på Klinisk Biokemisk Afdeling, Herning.
Transporteres med låget opad, og prøven må ikke udsættes for stærk kulde, stærk varme eller sollys (transporteres bedst i inderlommen).

Blanket til patienten (dansk og engelsk udgave, version 1
5):
Blanket til sædundersøgelse - Dansk.doc  Blanket til sædundersøgelse - Engelsk.doc

Prøvetagningsglas
Type 20, Falcon glas med blåt skruelåg.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Kun efter forudbestilling. Indleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Herning.
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset. 

Prøvemateriale og holdbarhed
Sæd.
Se instruktion for rekvirent.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Analyseringshyppighed
Udføres 1 gang om ugen (torsdag).

Svartid
Inden for 1 hverdag. 

Referenceinterval

Pt-Sæd volumen  > 1,5 mL
 
svar afgives rutinemæssigt
 
Sæd-Spermatozoer total antal  > 40 x 106
 
svar afgives rutinemæssigt
 
Sæd-Spermatozoer konc.  > 20 x 109/L
 
svar afgives rutinemæssigt
 
Spmz-Spermatozoer(immotile) < 0,40
 
Angives kun ved speciel rekvisition
 
Spmz-Spermatozoer(aggl)  0
 
Angives kun ved speciel rekvisition
 

Kilde: WHO Laboratory Manual for the Examination and processing of human semen 2010 (5. edition)

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Se Instruktion for rekvirent.

Indikation
Sædundersøgelse i forbindelse med fertilitetsudredning.

Klinik
Faktorer, der kan virke fertilitetsnedsættende:
Medicin - f.eks. antihypertensiva, østrogenbehandling. Kemoterapi/strålebehandling for testistumorer. Infektioner (prostatitis, epididymitis, orchitis). Maldescensus/traumer mod testes/tidligere operation i inguen. Hydrocele/varicocele(oligospermi). Endokrinologiske årsager: reduceret gonadotropinsekretion, forhøjet S-Prolactin, diabetes mellitus m.fl.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet kasseres umiddelbart efter analysering.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i Herning.
Analyseprincip: Mikroskopi

IUPAC-nr. og navn
NPU18196 Pt—Sæd; egenskabsart(liste)
NPU03412 Pt—Sæd; vol.(proc.) 
NPU03454 Sæd—Spermatozoer; antal(proc.) 
NPU03455 Sæd—Spermatozoer; antalk.
NPU08729 Spmz—Spermatozoer(immotile); antalfr. 
NPU03457 Spmz—Spermatozoer(aggl.); antalfr. 

Analyserelaterede ændringer
-

- DOM6F78B9792FDCD015C125717000326BA284J8WU.pdf - DOM6F78B9792FDCD015C125717000326BA288M8WJ.pdf - DOM6F78B9792FDCD015C125717000326BA28DUKZD.pdf - DOM6F78B9792FDCD015C125717000326BA28GGRDD.pdf - DOM6F78B9792FDCD015C125717000326BA28PQSQD.pdf - DOM6F78B9792FDCD015C125717000326BA28SYS2S.pdf - DOM6F78B9792FDCD015C125717000326BA29AQEXJ.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj