Laboratorie - Håndbog KBA

5.20.18 P-Thyreoidea-screening

   

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Thyreoidea-screening

Analysekode (intern KBA)
Thyr-scr

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Rekvireres P-Thyreoidea-screening udføres analysen P-Thyrotropin [TSH]. Ligger resultatet af denne inden for området 0,300 - 4,50 x10-3int.enh./L, foretages intet videre. Ligger resultatet uden for området 0,300 - 4,50 x10-3int.enh./L udføres analyser i henhold til flowdiagram:Prøvetagningsglas

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed 
Udføres hele døgnet. 

Svartid 
Rutine: Oftest < 5 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval
Se analyseblade for de enkelte analyser.
P-Thyrotropin [TSH]

P-Thyroxin frit [T4]
P-Triiodthyronin frit [T3]

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Bestemmelse af P-Thyrotropin [TSH] er værdifuld ved diagnosticering af primær hypothyreose, hvor der altid findes værdier større end 10 x103int.enh./L. Bestemmelse af P-Thyrotropin [TSH] kan være indiceret i visse tilfælde i forbindelse med kontrol af substitutionsterapi.
Ved mistanke om hyperthyreose med normal P-Thyroxin frit [T4] og P-Triiodthyronin frit [T3] vil der supplerende kunne foretages bestemmelse af P-Thyrotropin [TSH] efter stimulation med TRH (Thyreoidea Realeasing Hormon). Ved hyperthyreose vil en stigning udeblive.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved sekundær hyperthyreose, ved primær hypothyreose samt efter stimulation med TRH.
Nedsatte værdier ses ved hyperthyreose.
For yderlige information se:
Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv/ekslusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Se analyseblade for de enkelte analyser.

IUPAC-nr. og navn 
ASS00039  P-Thyreiodea-screening

Analyserelaterede ændringer
17-01-2012: Ny metode - Abbott Architect.
26-06-2018: 
Ændret frit T4 grænse for udløsning af frit T3 pga. nyt metodespecifikt referenceinterval.

- DOM7USST5.pdf - DOM68D3BD6D0778ECA6C12570670032C57288TJVS.pdf - DOM68D3BD6D0778ECA6C12570670032C5728DWBTR.pdf - DOM68D3BD6D0778ECA6C12570670032C5728QNRT6.pdf - DOM68D3BD6D0778ECA6C12570670032C5729AQEYA.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj