Dokumentsamling:Laboratorie - Håndbog KBANøgleord:  Døgnurin
Protein
Total-protein
Urin
Emne: 5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt  
Dokumentgruppenr.:  16Status:  Historisk
Dokumentgruppenavn:  P    
Dokumentnr.:       32  Versionsnr.:  2
Dokumentnavn:       Pt(U)-Protein    
Relevant for lokation(er):      

Synonym: dU-Protein, døgnurin-Protein, total-Protein i urin

Analysenavn i Labka og EPJ: Pt(U)-Protein

Analysekode (internt KBA): dU-Prot

Instruktion for rekvirent:
Til undersøgelse for og monitorering af protein i urinen anbefales i stedet U-Albumin/Creatininium-ratio. Kvantitering af udskillelse af proteinet albumin i en døgnurin anbefales ved klinisk proteinuri (makroalbuminuri) dvs. U-Albumin/Creatininium-ratio >/= 300 mg/g.
Kvantitering af total-Protein i døgnurin anvendes som hjælpeanalyse for U-M-Komponent, se oplysning om denne.
Patienten skal instrueres i korrekt opsamling af døgnurin.
Angiv diurese samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden.

Prøvetagningsglas:
Type 16, 2,5 L plastdunk til opsamling af urin.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C):
Snarest efter afsluttet opsamling.
Type 16, dunken med den opsamlede urin,
eller:
Type 19, plastglas med gul prop, med 3-5 mL udtaget af den opsamlede, velblandede urin.

Indlevering af prøver:
Indleveres senest 1 d efter afsluttet opsamling.
Ellers samme som ved afhentning med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Der indsendes 3-5 mL urin, udtaget af den opsamlede, velblandede urin.
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop.
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed:
3-5 mL velblandet urin.
Holdbarhed:
Stuetemperatur: 1 d
Køleskab 2 - 8 °C: 7 d

Svarafgivelse:
I forbindelse med undersøgelse for U-M-komponent: Op til ca. 5 arbejdsdage efter modtagelse af prøven.
I øvrige tilfælde: 0 - 3 arbejdsdage efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval:
Voksne: > 18 år: < 0,15 g/d
Kilde: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988, 276.
Intraindividuel variation: 39,6 %

Fejlkilder:
Ukorrekt opsamling af døgnurin. Tilblanding af blod eller genitalsekret. Tilsætning af syre.
Feber, kraftig anstrengelse og urinvejsinfektion giver falsk forhøjet værdi.

Indikation:
Til undersøgelse for og monitorering af protein i urinen anbefales i stedet U-Albumin/Creatininium-ratio.
Om kvantitering af udskillelsen af proteinet albumin i en døgnurin, se Pt(U)-Albumin.

Måling af total-Protein i døgnurin anvendes som hjælpeanalyse for U-M-Komponent, se oplysning om denne.

Klinik:
Angående nyresygdomme: Oplysninger om, hvorfor undersøgelse af proteinet albumin i urin anbefales i stedet for total-protein, kan fx findes i rapport fra DSKB og DNS.

Måling af total-Protein i døgnurin anvendes som hjælpeanalyse for U-M-Komponent, se oplysning om denne.

Håndtering på laboratoriet:
Ved undersøgelse for U-M-komponent: Op til ca. 5 arbejdsdage efter modtagelse af prøven.
I øvrige tilfælde: Prøvematerialet opbevares ved 2-8°C indtil næste dag kl. 15, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Ikke vagtanalyse.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analysemetode: turbidimetri

IUPAC-nr. og navn:
NPU03277 Pt(U)-Protein; massehast. [enhed g/d]

Analyserelaterede ændringer:
-

Denne div skjuler diverse filbilag m.v.


X

- DOME4A059BB429DE338C1257B4C00431AD49AQF94.pdf