Dokumentsamling:Laboratorie - Håndbog KBANøgleord:  Cortisol
Kortisol
Synachtentest
Synachten
Synacten
Emne: 5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt  
Dokumentgruppenr.:  11Status:  Godkendt
Dokumentgruppenavn:  K    
Dokumentnr.:       42  Versionsnr.:  2
Dokumentnavn:       P-Kortisol (30 min)    
Relevant for lokation(er):      

Synonymer
Synachtentest

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Kortisol (30 min)

Analysekode (intern KBA)
Cort1-30

Instruktion for rekvirent
Prøven skal tages 30 minutter efter indgift af Synachten som led i Synachtentest. P-piller bør seponeres 1 måned før test.
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4 
Se 
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.  
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid 
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 4 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval

18 - 200 år

> 380 nmol/L

Kilde: Metodespecifik grænseværdi fastsat på baggrund af regional metodesammenligning udført i 2016 med AUH metode som reference.

Fejlkilder
Under graviditet og ved brug af østrogener (herunder p-piller) øges koncentrationen af transkortin (korikosteroidbindende globulin) i plasma og dermed også P-Kortisol. 

Indikation
Udføres som led i Synachtentest til undersøgelse for binyrebarkinsufficiens uanset ætiologi.
P-Kortisol måles til tiden 0 og 30 minutter efter indgift af Synachten. 

Klinik
Stimulation med Synachten skal nomalt give P-Kortisol > 380 nmoL/L. Værdier under 380 nmol/L bekræfter med stor sandsynlighed binyrebarkinsufficiens. Tolkning er en specialistopgave. Igangværende steroid behandling vanskeliggør tolkning af testen. 

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed
Ved 80 nmol/L: 15,5% svarende til 12 nmol/L
Ved 400 nmol/L: 15,5% svarende til 62 nmol/L
Ved 900 nmol/L: 15,5% svarende til 139 nmol/L

IUPAC-nr. og navn
AAB00372 P—Cortisol; stofk.(30 min)

Analyserelaterede ændringer
-

Denne div skjuler diverse filbilag m.v.


X