Dokumentsamling:Laboratorie - Håndbog KBANøgleord:  Ige
Penicillin
Phadiatop
Rast
Emne: 5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt  
Dokumentgruppenr.:  9Status:  Historisk
Dokumentgruppenavn:  I    
Dokumentnr.:       1  Versionsnr.:  7
Dokumentnavn:       P-IgE - Allergenspecifik    
Relevant for lokation(er):      

 

Analysenavn i Labka: Analysekode
(intern KBA):
Nationalt kortnavn:
 P-IgE-Alternaria alternata/tenuis(m6)  IgE-M6 P-Alternaria tenuis (m6)-IgE
 P-IgE-Amoxicillin(c6)  IgE-C6 P-Amoxicillin (c6)-IgE
 P-IgE-Ampicillin-antistof(c5)  IgE-C5 P-Ampicillin (c50)-IgE
 P-IgE-Aspergillus fumigatus(m3)  IgE-M3 P-Aspergillus fumigatus (m3)-IgE 
 P-IgE-Bigift(i1)  IgE-I1 P-Bigift (i1)-IgE
 P-IgE-Birk(t3)  IgE-T3 P-Birk (t3)-IgE 
 P-IgE-Cladosporium herbarum(m2)  IgE-M2 P-Cladosporium herbarum(m2)-IgE 
 P-IgE-Dermatophagoides farinae(d2)  IgE-D2 P-Derm. farinae (d2)-IgE
 P-IgE-Dermatophagoides pteronyssinus(d1)  IgE-D1 P-Derm. pteronyssinus (d1)-IgE
 P-IgE-Draphavre(g204)  IgE-G204 P-Draphavre (g204)-IgE
 P-IgE-Eng-rottehale(g6)  IgE-G6 P-Eng-rottehale (g6)-IgE 
 P-IgE-Engsvingel(g4)  IgE-G4 P-Eng-svingel (g4)-IgE
 P-IgE-Grå bynke(w6)  IgE-W6 P-Grå bynke (w6)-IgE 
 P-IgE-Hesteskæl(e3)  IgE-E3 P-Hesteskæl (e3)-IgE 
 P-IgE-Hundeskæl(e5)  IgE-E5 P-Hundeskæl (e5)-IgE 
 P-IgE-Hvepsegift(i3)  IgE-I3 P-Hvepsegift (i3)-IgE
 P-IgE-Katteepitel(e1)  IgE-E1 P-Katteepitel (e1)-IgE
 P-IgE-Oliven(t9) (pollen)  IgE-T9 P-Oliven (t9)-IgE 
 P-IgE-Parietaria officinalis(w19)  IgE-W19 P-Parietaria officinalis (w19)-IgE 
 P-IgE-Penicillin G(c1)  IgE-C1 P-Penicillin G (c1)-IgE 
 P-IgE-Penicillin V(c2)  IgE-C2 P-Penicillin V (c2)-IgE 
 P-IgE-Penicillium chrysogenum(m1)  IgE-M1 P-Penicillium chrysogenum (m1)-IgE 

Instruktion for rekvirent:
Der kan i samme glas tages flere allergen specifik-IgE-undersøgelser (0,2 mL serum pr. allergen).
Der bestilles kun enkeltanalyser svarende til hvert ønsket IgE antistof (se ovenstående liste).

Ved mistanke om allergi pga. fødemiddel-allergener anbefales: 5.6.7 P-Fødevare-antistof (FX5E)(IgE)
Ved mistanke om allergi pga. luftbårne allergener (inhalationsallergener) anbefales: 
5.9.3 P-Inhalationsantigen-antistof (PHAD)(IgE)
Ved mistanke om allergi pga. skimmelsvamp anbefales:  
5.9.9 P-IgE-Skimmelsvamp(mx1)

Ingen særlige hensyn, se dog specielt beskrivelser for P-Penicillin G (IgE), P-Penicillin V (IgE), P-Ampicillin (IgE), P-Amoxicillin (IgE), P-Bigift (IgE) og P-Hvepsegift (IgE): 

Penicillin:
Prøven til bestemmelse af allergenspecifikt IgE imod Penicillin G, Penicillin V, Amoxicillin eller Ampicillin tages 3-8 uger efter reaktion.
Rekvireres to eller flere af penicillin IgE-antistofferne samtidig tages dette i samme glas.

Bigift og Hvepsegift:
Prøven til bestemmelse af allergenspecifikt IgE imod bigift eller Hvepsegift tages tidligst 2 uger efter stik.
Rekvireres både P-Hvepsegift(IgE) og P-Bigift (IgE) tages dette i samme glas.

Prøvetagningsglas:
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage


Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.


Indlevering af prøver
:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.


Forsendelse med postvæsenet:

Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.


Prøvemateriale og holdbarhed:

0,5 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.


Svarafgivelse:
1-5 arbejdsdage efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval:
0 - 200 år: < 0,35 x103int.enh./L (specifik IgE ikke påvist).
Kilde: Phadia: 52-5237-06/07 rev. 2008; Lancet 1967:2:1105-07

Intraindividuel variation: 5% (skøn)
 

Indikation:
Udredning af allergi eller ved uoverensstemmelse mellem klinik, anamnese og priktest, samt hvis priktest ikke kan udføres pga medicinindtagelse, hudproblemer eller lignende før beslutning om desensibilisering.

Penicillin:
En reaktion over for Penicillin G, Penicillin V, Amoxicillin og/eller Ampicillin der medfører nældefeber, angioødem og anafylaktisk reaktion. Småprikket maculopapuløst udslæt kræver ingen allergiudredning.

Bigift og hvepsegift:
Mistanke om allergi over for bigift eller hvepsegift.

Klinik:
Forhøjet koncentration ses hos patienter med type I allergi/atopi, også uden for symptomperioder. Koncentrationen afhænger dels af den enkeltes grad af sensiblisering over for allergenet, dels af det symptomgivende organs størrelse. Ved allergisk asthma er der således generelt højere værdier end ved isoleret rhinitis eller conjunctivitis. 

Penicillin:
Værdier på < 0,20 x103int.enh./L kan være falsk negative, såfremt prøven tages tidligere end 2-3 uger efter reaktion (hvor der endnu ikke er udviklet IgE-antistoffer) eller mere end et halvt år efter reaktion (hvor IgE-antistofferne er forsvundet igen). Der er dog indivduelle forskelle på, hvor længe antistofferne forbliver i kroppen.

Bigift og hvepsegift:
Værdier på < 0,20 x103int.enh./L kana være falsk negative, såfremt prøven tages tidligere end 2 uger efter stik (hvor der endnu ikke er udviklet IgE-antistoffer) eller mere end et halvt år efter reaktion (hvor IgE-antistofferne er forsvundet igen). Der er dog indivduelle forskelle på, hvor længe antistofferne forbliver i kroppen.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i 6 uger ved -20°C, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Ikke vagtanalyse.
Analysen udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analysemetode: FEIA, FluoroEnzymeImmunoAssay, ImmunoCAP 250


IUPAC-nr. og navn:

NPU10814 P—Alternaria alternata/tenuis-antistof (IgE); arb.stofk. (IRP 75/502; NCCLS/m6)
NPU10815 P—Amoxicillin-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/c6)
NPU10816 P—Ampicillin-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/c5)
NPU10831 P—Aspergillus fumigatus-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/m3)
NPU10841 P—Bigift-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/i1)
NPU10842 P—Birk-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/t3)
NPU10876 P—Cladosporium herbarum-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/m2)
NPU10879 P—Dermatophagoides farinae-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/d2)
NPU10881 P—Dermatophagoides pteronyssinus-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/d1)
NPU27979 P—Draphavre-antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/g204)
NPU10899 P—Eng-rottehale-antistof (IgE);arb.stofk (IPR 75/502;NCCLS/g6)
NPU10901 P—Eng-svigel-antistof (IgE);arb.stofk.(IPR 75/502;NCCLS/g4)
NPU10936 P—Grå bynke-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/w6)
NPU10958 P—Hesteskæl-antistof (IgE);arb,stofk. (IRP 750502;NCCLS/e3)
NPU10968 P—Hundeskæl-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/e5)
NPU10984 P—Hvepsegift-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/i3)
NPU11028 P—Katteepitel-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/e1)
NPU11099 P—Oliven-antistof(IgE); arb.stofk. (IRP 75/502; NCCLS/t9)
NPU11193 P—Parietaria officinalis-antistof(IgE); arb.stofk. (IRP 75/502; NCCLS/w19)
NPU11122 P—Penicillin G-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/c1)
NPU11123 P—Penicillin V-antistof (IgE);arb.stofk. (IRP 75/502;NCCLS/c2)
NPU11124 P—Penicillium Chrysogenum-antistof(IgE); arb.stofk. (IRP 75/502; NCCLS/m1)

Analyserelaterede ændringer:
-

Denne div skjuler diverse filbilag m.v.


- DOMFC90B3DB49C76753C12570460035B07A8EL9L8.pdf - DOMFC90B3DB49C76753C12570460035B07A8UXRFM.pdf - DOMFC90B3DB49C76753C12570460035B07A8YQH4E.pdfDOMFC90B3DB49C76753C12570460035B07A9AQFA4.pdf - DOMFC90B3DB49C76753C12570460035B07A9AQFA4.pdf