Dokumentsamling:Laboratorie - Håndbog KBANøgleord:  Cortisol
Kortisol
Synachtentest
Synacten
Emne: 5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt  
Dokumentgruppenr.:  11Status:  Godkendt
Dokumentgruppenavn:  K    
Dokumentnr.:       41  Versionsnr.:  2
Dokumentnavn:       P-Kortisol (0 min)    
Relevant for lokation(er):      

Synonymer
Synachtentest

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Kortisol (0 min)

Analysekode (intern KBA)
Cort1-t0

Instruktion for rekvirent 
Prøven tages til tid 0 ved indgift af Synachten, som led i Syanchtentest. P-piller bør seponeres 1 måned før test. 
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutineanalyse. 

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4 
Se 
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.  
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 4 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval
Ikke angivet. 

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Udføres som led i Synachtentest til undersøgelse for binyrebarkinsufficiens uanset ætiologi.  

Klinik
Ved Synachtentest måles P-Kortisol til tiden 0 og 30 minutter efter indgift af Synachten, se P-Kortisol (30 min)
Ved mistanke om kongenit binyrebarkhyperplasi kan suppleres med en yderligere måling efter 60 minutter, se P-Kortisol (60 min)

Tolkning er en specialistopgave.
For yderlige information se: Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 80 nmol/L: 15,5% svarende til 12 nmol/L
Ved 400 nmol/L: 15,5% svarende til 62 nmol/L
Ved 900 nmol/L: 15,5% svarende til 139 nmol/L

IUPAC-nr. og navn
AAB00371 P—Cortisol; stofk.(0 min)

Analyserelaterede ændringer
-

Denne div skjuler diverse filbilag m.v.


X