Dokumentsamling:Laboratorie - Håndbog KBANøgleord:  Kreatinin
Protein
Urin
Emne: 5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt  
Dokumentgruppenr.:  16Status:  Godkendt
Dokumentgruppenavn:  P    
Dokumentnr.:       38  Versionsnr.:  3
Dokumentnavn:       U-Protein / Kreatinin-ratio    
Relevant for lokation(er):      

Synonymer: Proteinuri

Analysenavn i Labka og EPJ: U-Protein / Kreatinin-ratio

Analysekode (intern KBA): U-Pro/Crea

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse. Denne analyse anvendes til screening for og kontrol af proteinuri hos personer < 17 år. Almindeligvis anvendes analysen ved kontrol af børn med nyresygdomme i pædiatrisk nefrologisk regi.
Til undersøgelse for og monitorering af protein i urinen for personer > 17 år anbefales i stedet U-Albumin / Kreatinin-ratio.
Der anvendes en tilfældig opsamlet urin.

Prøvetagningsglas:
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Beholder til afhentning: Type 19, plastglas med gul prop.

Indlevering af prøver på KBA:
Prøvetagningsglasset:
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

Indleveres senest 1 d efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet:
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop
Tåler postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed:
3 mL velblandet urin
Holdbarhed:
Stuetemperatur: 2 d
Køleskab 2 - 8 °C: 6 d

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Rutine: inden for 1 døgn, som oftest 3-4 timer efter modtagelse af prøven.
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.


Referenceinterval:

0 - 6 mdr. Ikke fastsat
6 - 24 mdr. < 500 mg/g
2 - 17 år < 200 mg/g
17 - 200 år Ikke relevant


Kilde: Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommendationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri. Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, 2015.

Intraindividuel variation: Denne kan ikke nøjagtigt bestemmes, men der er betydelig døgnvariation og dag-til-dag variation i den normale urin-proteinudskillelse bl.a. afhængig af fysisk aktivitet og pt.-lejring. U-Protein / Kreatinin-ratio korrigerer delvis for denne variation under antagelse af konstant kreatininudskillelse.

Telefonsvar: Ikke relevant.

Fejlkilder:
Tilblanding af blod eller genitalsekret. Urinvejsinfektion. Feber.

Indikation:
Mistanke om glomerulær skade ved udredning af nyre- og urinvejssygdomme for personer < 17 år.
Til undersøgelse for og monitorering af protein i urinen hos personer < 17 år anbefales måling af proteinudskillelsen - enten over tid,
Pt(U)-Protein, eller ved U-Protein / Kreatinin-ratio.
For personer > 17 år bør proteinuri diagnosticeres og kvantiteres som en 
U-Albumin / Kreatinin-ratio.

For personer < 17 år med diabetes kan U-Albumin / Kreatinin-ratio målt i en morgen spoturin anvendes til vurdering af døgnurin-proteinudskillelsen.

Klinik:

Den hyppigste årsag til proteinuri i barnealderen er kronisk nyresygdom som følge af medfødte misdannelser af nyre og urinveje.

Prærenal proteinuri (typisk 0,3 - 2 g/d) kan forekomme ved hjerteinsufficiens, nyrevenetrombose- eller kompression, feber, myelomatose og kan optræde som ortostatisk proteinuri. 

Renal proteinuri kan skyldes en lang række nyresygdomme. Glomerulære skader kan medføre udskillelse af op til 20 g protein per døgn og ses fx ved glomerulonefritis, myelomnyre, amyloidose, bindevævssygdom med nyreaffektion og præeklampsi. Tubulær proteinuri med værdier i området 0,3 - 2 g/d ses fx ved kronisk pyelonefrit, cystenyrer, Wilsons sygdom, galaktosæmi, tyrosinæmi og cystinose, samt ved forgiftninger med tungmetaller.

Postrenal proteinuri (typisk 0,3 - 1 g/d) kan fx ses ved infektioner i urinvejene.

For yderligere information se: Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommendationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri. Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, 2015 s. 39-45.

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i køleskab 2-8° C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Protein: turbidimetri (benzethoniumklorid); Kreatinin: enzymatisk
Samme urinprøve analyseres for indholdet af U-Protein og U-Kreatinin, hvorefter der foretages beregning:
U-Protein/Kreatinin (mg/g) = (U-Protein (g/L) x 1000 / U-Kreatinin (mmol/L)) x 8,84

IUPAC-nr. og navn:
NPU27348 U-Protein/Creatininium; masseratio

Analyserelaterede ændringer:


 

Denne div skjuler diverse filbilag m.v.


X