Laboratorie - Håndbog KBA

5.12.10 U-Leukocytter(semikvant)

Synonymer
-

Analysenavn i Labka
U-Leukocytter(semikvant)

Analysekode i Labka
U-Lkc-stix

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutineanalyse hos Blodprøver og Biokemi. 
Urinen opsamles i en ren, tør beholder. Midtstråleurin er bedst egnet, især fra kvinder.
Udføres oftest decentralt som POCT-undersøgelse (point-of-care-testing), "stixning" af urin, se  2.4.6 Urin - teststrimmelanalyser og  2.5.3 Clinitek Status instruktion til urinstix

Prøvetagningsglas
Type 45, type 46, eller evt. type 47. Alternativt øvrige glas/beholdere uden tilsætning.

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage. 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°)
Ikke aktuelt.

Indlevering af prøver på BBK
Indleveringsglas: prøvetagningsglasset
Indleveres snarest efter prøvetagningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
5 mL friskladt og velblandet urin.
Holdbarhed efter, at urinen er ladt:
Stuetemperatur: 4 t

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval
0 arb.k.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Meget højt glucoseindhold eller høj massefylde kan give nedsatte værdier.
Falsk positiv reaktion hos kvinder kan ses ved forurening med vaginalt sekret.
Generelt for urin-teststrimmel-analyser: Forkert opbevarng af teststrimler, berøring af teststrimmel-feltet, udvaskning af testfeltet (strimlen holdes for længe i urinen), aflæseren ikke rengjort tilstrækkeligt.

Indikation
Mistanke om urinvejsinfektion.

Klinik
Leucocytter forekommer normalt ikke eller kun i ringe antal i urinen.
Teststrimlen reagerer på esterase fra leucocytgranula og vil blive positiv, selvom eventuelle leucocytter er gået i stykker.
En positiv reaktion (svar afgivet som 1, 2, 3 eller 4 arbitrære enheder) kan skyldes urinvejsinfektion, forurening, nyresten, urinvejstumorer m.v.
En negativ reaktion udelukker urinvejsinfektion med stor sikkerhed.
Spor angiver, at indholdet er mellem 0 og 1.

For yderligere information, se: lægehåndbogen (Leukocytter stix)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) til næste dag, hvorefter det kasseres

Analysemetode
Udføres decentralt på Regionshospitalet Gødstrup, samt Center for Sundhed i Holstebro, Akutklinikken i Ringkøbing og Lemvig Sundhedshus
Analyseprincip: Teststrimmel med maskinel aflæsning.

Måleusikkerhed: Ikke relevant.

IUPAC-nr. og navn
NPU03987 U-Leukocytter; arb.k. (proc.)

Analyserelaterede ændringer:
Primo 2020: Holdbarhed af prøvemateriale ved stuetemperatur ændres fra 4 t til 2 t.

- DOMEB3959DBA9AEDBBAC1257060002C70C57YQFZZ.pdf - DOMEB3959DBA9AEDBBAC1257060002C70C59AQF8E.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj