Laboratorie - Håndbog KBA

5.12.13 P-Lithium

Synonymer: -

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Lithium

Analysekode (intern KBA): Li

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Patienten skal instrueres om at vente med indtagelse af morgendosis til efter prøvetagningen, som bør finde sted 12 timer (±1/2 time) efter indtagelsen af sidste dosis.

Prøvetagningsglas:
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator og rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL
hæmolysefrit serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 hverdag

Terapeutisk interval:
Terapeutisk niveau: 0,60 - 0,80 mmol/L.
Hos nogle kræves dog 0,90 - 1,00 mmol/L for maksimal virkning.
Terapeutisk koncentrationer over 1,20 mmol/L bør undgås.
Kilde: medicin.dk

Telefonsvar:
Ved værdier > 2,0 mmol/L afgives telefonsvar uopfordret.

Fejkilder:
Uhensigtsmæssigt prøvetagningstidspunkt.

Indikation:
Kontrol og styring af Lithiumbehandling.
Akut check ved mistanke om intoksikation
Kontrol af Lithiumtoksikationsbehandlingens effekt.

Klinik:
Værdier over terapeutisk interval: overdosering, svigtende nyrefunktion, dehydrering, diuretikabehandling.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip: Fotometrisk.

IUPAC-nr. og navn:
NPU02613; P-Lithium-ion; stofk.

Analyserelaterede ændringer: -

- DOM7VS9FM.pdf - DOME8CEF880E7B2EED8C1257060004862E382Q9RC.pdf - DOME8CEF880E7B2EED8C1257060004862E38DUK8X.pdf - DOME8CEF880E7B2EED8C1257060004862E39AQF8F.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj