Laboratorie - Håndbog KBA

5.20.9 P-Thyroidperoxidase-Ab

Synonymer
anti-TPO

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Thyroidperoxidase-Ab

Analysekode i Labka (intern KBA)
TPO1

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Glastype 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed". 

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 4 d., køleskab (2-8° C): 4 d., Frys (-20
°C): 1 måned.

Analyseringshyppighed
Udføres 2 gange om ugen. 

Svarafgivelse
Rutine/fremskyndet: Indenfor 1 uge.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 uge.

Referenceinterval

18 - 200 år

< 35 x103int.enh./L

Kilde: Pakningsindlæg, EliA anti-TPO 250-5641-021 / DK
Intraindividuel variation: 11%

Fortolkning af svar:
Negativ: < 25 x103int.enh./L (antistof ikke påvist)
Gråzone: 25 - 35 x103int.enh./L (antistof ikke sikkert påvist)
Positiv: > 35 x103int.enh./L (antistof påvist)

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Formodning om kronisk thyreoidealidelse med hyper- eller hypofunktion, subakut thyreoiditis eller post partum thyreoiditis.

Klinik
Forhøjede mængder af TPO-antistoffer ses ved næsten alle tilfælde af Hashimotos thyreoiditis og idiopatisk primært myxødem. Positiv hos 40-70% af patienter med andre autoimmune thyreoideasygdomme (Graves sygdom og post partum thyreoiditis), hvor resultaternes spredning er større. Svagt forhøjede værdier ved enkelte patienter med ikke-autoimmune thyreoideasygdomme. Forhøjede værdier med følgende hyppigheder ved andre autoimmune sygdomme: Perniciøs anæmi ca. 60%, insulinafhængig diabetes mellitus ca. 20%, sjældnere ved reumatoid arthritis, primær Sjögrens syndrom og primær biliær cirrose.

For yderligere information se: Lægehåndbogen.dk

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 2 d, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA), ImmunoCap250.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 35 x103int.enh./L: 22% svarende til 8 x103int.enh./L
Ved 200 x103int.enh./L: 22% svarende til 45 x103int.enh./L

IUPAC-nr. og navn
AAB00494 
P-Thyroidperoxidase-Ab

Analyserelaterede ændringer
01-10-2019: Ny metode (Phadia EliA) med nyt referenceinterval.

- DOM7USSPZ.pdf - DOM95959DED393DED97C125704A003579258DULCV.pdf - DOM95959DED393DED97C125704A003579259AQEYL.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj